อาลีบาบา เจาะกลุ่มวัยรุ่น Gen Y-Z อีคอมเมิร์ซ

 • 929
 •  
 •  
 •  
 •  

กลุ่มวัยรุ่น Gen Y-Z คือ ตลาดขนาดใหญ่ของโลกที่หลายแบรนด์มีความต้องการจะเจาะให้ได้ ในประเทศจีนเอง คนรุ่นใหม่เหล่านี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ อาลีบาบา ในฐานะผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซ ให้ความสำคัญ ซึ่งก็มีข้อมูลที่มีการอ้างอิงมาจาก Chininternetwatch, ศูนย์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศจีน และอื่น ๆ เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ และการวิเคราะห์เพื่อหาทางจับตลาดให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกระดับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

อีคอมเมิร์ซ อาลีบาบา กับวัยรุ่น Gen Y-Z

การจับตลาดวัยรุ่น คนอายุ Gen Y-Z กำลังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ เว็บอีคอมเมิร์ซ ในเครือของ อาลีบาบา ได้แก่ Tmall Taobao Aliexpress ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเว็ยอีคอมเมิร์ซอันดับต้น ๆ ของคนจีน

ปัจจัยที่ทำให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลายแบรนด์ทั่วโลกต้องการ มีหลายข้อ เช่น

 • เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก
 • มีความต้องการสินค้าและบริการที่เฉพาะตัว มีเอกลักษณ์มากขึ้น
 • มักตัดสินใจซื้อจากความรู้สึก อารมณ์ Brand Loyalty
 • เป็นลูกค้าชั้นดีของสินค้าประเภท Luxury ของฟุ่มเฟือย
 • ใช้ช่องทาง เว็บอีคอมเมิร์ซ และ โซเชียล เป็นช่องทางหลักมากขึ้น ทำให้แบรนด์สามารถวางแผนการตลาดให้ตรงเป้าได้
 • คนหนุ่มสาวเติบโตในยุคอินเทอร์เน็ต และใช้ชีวิตอยู่กับมือถือทุกวัน

ปัจจัยข้อแรก มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนว่า ประชากรจีนในช่วงอายุ Gen Y เป็นต้นมา หรือคนที่เกิดในยุคหลัง 90 มีสัดส่วนราว 16% ของประชากรจีนทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2030 อ้างอิงจากรายงานของ Mckinsey & Co

ขณะเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มคน Gen Y- Z โดยมาจะกยังมีรายได้ไม่สูงนัก เพราะส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนที่เพิ่งเข้าวัยทำงาน กำลังอยู่ในช่วงตั้งตัว แต่ในมุมของการตลาดแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของโลกที่มีความต้องการซื้อสินค้าในด้านต่าง ๆ ที่มีความต้องการสูงมาก

สำหรับ บริษัท เจ้าของแบรนด์ หรือผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์หน้าใหม่ ๆ ที่ต้องการฉีกตัวออกจากพื้นที่แข่งขันในตลาดกระแสหลัก หรือกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ใหญ่คุมอยู่ นี่จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทุกแบรนด์ต้องการจับให้ได้

บุคลิกของผู้บริโภค Gen Y-Z

คงต้องพิจารณาและวิเคราะห์จากลักษณะทางพฤติกรรม และลักษณะงานของคนยุคใหม่ ซึ่งกำลังมีค่านิยมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นคือ แสวงหาสิ่งที่ตนเอง “ต้องการทำแล้วมีความสุข” ตอบสนองความต้องการ การให้คุณค่าหรือ Value ต่อตัวเอง ที่สำคัญคือ มีความต้องการประสบความสำเร็จในแบบของตนเอง ควบคู่ไปกับการหารายได้ แต่การมีเงินมาก ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักเสมอไป เพียงเป็นส่วนหนึ่งที่จะตามมาของการประสบความสำเร็จในแบบที่ตนเองต้องการมากกว่า

ทางการตลาด มีการวิเคราะห์ในประเด็นนี้เกี่ยวกับโอกาสของสินค้า และบริการที่มีลักษณะที่โดดเด่น ได้แก่

 • ไลพ์สไตล์ แฟชั่น Luxury
 • มีความเป็น Unique
 • ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี
 • อิทธิพลจากการรีวิวของ KOL (Key Opinon Leader)

หาความสุขจากชีวิต

ในประเด็นนี้ มีข้อมูลน่าสนใจว่า ราว 2 ใน 5 ของคนอายุ Gen Y-Z มีแนวโน้มต้องการ “แสวงหาความสุขในการใช้ชีวิต” เพราะชีวิตประจำวันของพวกเขาตั้งแต่เกิดและเติบโตมาส่วนใหญ่ก็อยู่กับการแข่งขันและความกดดัน ความคาดหวังจากผู้ใหญ่กันมากอยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน คนรุ่นนี้ มีตัวอย่างจากคนรุ่นพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ที่ทำงานอย่างหนัก เก็บเงิน สร้างฐานะ แต่สุดท้ายกลับพบว่าในช่วงวัยชราหรือช่วงบั้นปลายชีวิตของผู้ใหญ่เหล่านี้กลับต้องอยู่ในโรงพยาบาล เสียเงินไปกับ ยา หมอ ค่ารักษาตัวจากโรคต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน และ การจัดสมดุลชีวิตให้มากขึ้น ระหว่างการทำงาน การหาความสุขส่วนตัว การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายเงินเพื่อให้รางวัลชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นการให้รางวัลเล็ก ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ หรือ หลังจากเลิกงานก็ได้

ซึ่งก็มีข้อมูลว่า การช็อปปิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแสวงหาความสุขของวัยรุ่น โดยมีถึง 27% ที่ในการจับจ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นรางวัลชีวิตจากการทำงาน

นอกจากนี้ การทำตลาดของแบรนด์จีนร่วมกับกลุ่มเซเล็บ หรือ KOL ที่คนรุ่นนี้นิยมเสพข้อมูลและข่าวสารทางโซเชียล และการติดตามทาง Weibo ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้พวกเขามีแนวโน้มจะทำตามในสิ่งที่เหล่าเซเล็บ หรือ KOL ใช้และรีวิวบนโซเชียล

เกิดมาก็ใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลแล้ว

คนรุ่นใหม่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแทบเป็นเรื่องปกติ โดยอ้างอิงจากรายงานของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน ประมาณ 28% ของประชากรจีนราว 802 ล้านที่ใช้งานแบบ Active บนอินเทอร์เน็ต คือช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี

ภูมิใจกับแบรนด์ในประเทศ

คนจีนวัยรุ่น Gen Y-Z ยังมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าแบรนด์เนมที่แปะยี่ห้อ Made in China รวมถึงบรรดาผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของจีนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะคนจีนรุ่นใหม่เริ่มมีความภาคภูมิใจของความเป็นจีนในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น

ที่มาภาพ โดย Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

นักซื้อของผ่อนโดยธรรมชาติ แต่ระวังเรื่องเป็นหนี้เกินวงเงิน

เนื่องจากกำลังมีทัศนคติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่คือ พวกเขาไม่ได้มีปัญหากับการซื้อของด้วยระบบเงินผ่อน และการซื้อของผ่อน ก็เพื่อการดำรงชีวิต ทำให้หนี้สินของพวกเขาส่วนมากมาจากบัตรเครดิต และการได้โปรโมชั่นจากใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สร้างแรงดึงดูดได้มาก

แต่ก็มีจุดน่าสนใจว่า พวกเขามีความระวังในเรื่องการใช้จ่ายทางออนไลน์เกินวงเงิน โดยมีข้อมูลว่า ผู้ใช้บริการ Alipay ราว 90% ใช้จ่ายโดยไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับของตนเองเช่นกัน

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบครับ

 

 

เขียนโดย อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
Expertise: China Marketing
อ่านบทความ Exclusive เพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © MarketingOops.com


 • 929
 •  
 •  
 •  
 •  
Ittichai
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดจีน เจ้าของเพจ Level Up Thailand, Level Up China และ เว็บไซต์ Level Up Thailand (https://www.levelupthailand.com) มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ในจีน เป็นนักพูดสร้างสรรค์ และผู้เขียนหนังสือ “บุกตลาดจีนด้วยโซเชียลมีเดีย”