เข้าใจ นักท่องเที่ยวจีน จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน Mobile Payment ปี 2019

  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  

หลายฝ่ายคงมีความกังวล เนื่องจากปีนี้ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยถูกมองว่าลดลง รวมถึงหลังจากปลายปี 2018 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดดูจะลดลง แต่ที่จริงแล้วในแง่ของตัวเลขค่าใช้จ่ายและการเข้ามาในเมืองไทยนั้น เริ่มฟื้นกลับมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2019 ที่ผ่านมา

เพียงแต่หลายฝ่ายอาจจะไม่รู้สึกเท่าไรนัก เนื่องจากในภาพรวมแล้ว พบว่าลักษณะของนักท่องเที่ยวจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง หลังจากทัวร์จีนเริ่มซบเซาลง แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเองซึ่งรียกว่ากลุ่ม FIT ไปจนถึงกลุ่มที่เข้ามาเพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจ มีมากขึ้น

ตรงนี้จึงสอดคล้องกับโอกาสของผู้ประกอบการไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและงานบริการด้วยครับ ซึ่งเราได้นำข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน Mobile Payment ปี 2019 มาวิเคราะห์ประกอบด้วย เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น มาลองดูว่า มีประเด็นอะไรบ้างครับ

ไทยยังเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในปลายปี 2018 ถึงต้นปี 2019 ประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ 1-2 ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยือน ตามรายงานของ The World Tourism Organisation และ กรุงเทพฯ คือเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก เมื่อรวมจากเป้าหมายการเดินทางในภาพรวมทุกด้าน

รายจ่ายเฉลี่ยตัวหัวของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น

ที่มาภาพ shutterstock / โดย Kike Fernandez

ในภาพรวมแล้ว คนจีนมีแนวโน้มที่ใช้จ่ายในการเดินทางออกไปนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งมียอดใช้จ่ายมากขึ้น

อ้างอิงรายงานจาก CIW ชี้ว่า ในครึ่งปี 2019 พบว่านักท่องเที่ยวจีนวางแผนใช้จ่ายเงินเฉลี่ยตัวหัวสูงราว 6,706 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 15 เลยทีเดียวครับ

สาเหตุที่รายจ่ายต่อหัวเพิ่มมากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวจีนในต่างแดนมองว่า “สินค้าในต่างประเทศมีคุณภาพ” โดยเฉพาะของแบรนด์เนม ทำให้การตัดสินใจเลือกช็อปปิ้งในต่างแดนเพิ่มมากขึ้น

ใช้จ่ายออนไลน์เพื่ออะไรบ้าง

ตรงนี้มีการอ้างอิงข้อมูลจาก CIW ชี้ว่า

ค่าใช้จ่ายสำหรับการช็อปปิ้งทั่วไป ยังคงนำเป็นอันดับหนึ่ง และคิดเป็นร้อยละ 24.6

อันดับสองตามด้วยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก โรงแรม และตามด้วยค่าอาหาร โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดตามมา

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรื่องช็อปปิ้งนำมาอันดับหนึ่ง ยังเป็นเพราะการออกโปรโมชั่นหรือเพราะการแจ้งลดราคา Sale รวมถึงคุณภาพสินค้า ทั้งหมดนี้มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพสินค้าที่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญมาก และทั้งหมดนี้เป็นการใช้จ่ายด้วยระบบ Mobile Payment

ธุรกิจอาหาร

กลุ่มที่เป็นจุดแข็งของคนไทยคือ ธุรกิจอาหาร ซึ่งก็มีรายงานจาก MasterCard Global Destination Cities Index ชี้ว่า กรุงเทพฯ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีอาหารอร่อยและการช็อปปิ้งมากที่สุดของโลกในปี 2018 ที่ผ่านมา โดยกรุงเทพฯ ติดอยู่ใน TOP อันดับ 3 ของเมืองที่มีอาหารอร่อยที่สุด และติดอันดับ 6 ของเมืองแห่งการช็อปปิ้งไปด้วย และในภาพรวมถือว่า กรุงเทพฯติดในอันดับที่ 1 และยังเป็นการครองแชมป์ 3 ปีติดต่อกันอีกด้วย

ปัจจัยด้านความพอใจของ นักท่องเที่ยวจีน กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเรามีข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงต้นปีถึงกลางปี 2019 นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการสร้างความดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน หลังจากที่มีข่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในภาพรวมลดลง มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

ปัจจัยที่คนจีนเลือกเป้าหมายการท่องเที่ยว

ที่มาภาพ shutterstock / โดย Chaton Chokpatara

มีการสำรวจพบว่า การท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ เป็นเอกลักษณ์ Unique และชวนให้ดึงดูด คือปัจจัยอันดับหนึ่งที่ดึงให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปมากที่สุด ตามด้วยเรื่องของความปลอดภัยในอันดับสอง นอกจานกั้นที่เหลือคือ ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่ ฐานะการเงิน ตารางเวลาที่เหมาะสม และความสะดวกสบาย อยู่ในอันดับที่รองลงมาใกล้เคียงกันทั้งหมด

สำหรับเรื่องความสะดวกสบาย ยังรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการทางเอกสารในการขอวีซ่าและขอพาสปอร์ตท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งเวลานี้มีทั้งหมด 73 รปะเทศที่พยายามให้คนจีนเข้าประเทศโดยมีเพียงพาสปอร์ต และงดเว้นวีซ่าได้

นอกจากนี้ ในช่วงอายุของกลุ่มที่มีอัตราเพิ่มสูงสุดก็คือ สาวจีนในช่วงอายุ 25-35 ปี แล้วยังเป็นกลุ่มที่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดจากปี 2018 ที่ผ่านมาด้วย

 

 

 

เขียนโดย อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
Expertise: China Marketing
อ่านบทความ Exclusive เพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © MarketingOops.com


  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
Ittichai
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดจีน เจ้าของเพจ Level Up Thailand, Level Up China และ เว็บไซต์ Level Up Thailand (https://www.levelupthailand.com) มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ในจีน เป็นนักพูดสร้างสรรค์ และผู้เขียนหนังสือ “บุกตลาดจีนด้วยโซเชียลมีเดีย”