อาคเนย์ประกันชีวิต ตอกย้ำความมั่นคง พร้อมดูแลลูกค้าและคนไทย ด้วยสินทรัพย์มากกว่า 55,633 ล้านบาท

  • 1.9K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ในช่วงที่ผ่านมา การขอคืนใบอนุญาตของ อาคเนย์ประกันภัย กลายเป็นกระแส Talk of the Town ทางธุรกิจที่หลายคนพูดถึงและส่งผลกระทบต่อหลายคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่ อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในบริษัทของกลุ่มเครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กันเลย แต่เพราะใช้ชื่อ “อาคเนย์” เหมือนกันจนได้รับผลกระทบและทำให้ถูกเข้าใจผิดในครั้งนี้ไปด้วย

คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดของบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต ที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทเดียวกับอาคเนย์ประกันภัย เพียงเพราะใช้ชื่ออาคเนย์เหมือนกัน ซึ่งในความเป็นจริง เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) ถือเป็นบริษัทแม่ของบริษัทในเครืออีก 3 แห่ง ประกอบไปด้วย อาคเนย์ประกันชีวิต อาคเนย์ประกันภัย และอาคเนย์แคปปิตอล ซึ่งเมื่อเปิดดูเนื้อในจะพบว่าทั้ง 3 แห่งถูกแยกการบริหารอย่างอิสระสิ้นเชิง

 

 

ทั้งนี้ คุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกมาชี้แจงและต้อนรับลูกค้าด้วยตนเอง โดยอธิบายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าหลายคนสับสน เนื่องจากใช้ชื่อ อาคเนย์ เหมือนกัน ซึ่งทางอาคเนย์ประกันชีวิตได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปยังลูกค้า ทั้งลูกค้าสถาบัน ลูกค้าที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าที่เป็นโบรกเกอร์ ลูกค้าที่เป็นตัวแทน รวมถึงลูกค้าบางรายที่วอล์คอินมาที่บริษัท

โดยชี้แจงให้เห็นถึงการบริหารงานที่แยกขาดจากกันกับอาคเนย์ประกันภัย รวมถึงอาคเนย์ประกันชีวิตยังมีกองทุนที่แยกออกจากกัน โดยอาคเนย์ประกันชีวิตมีกองทุนสูงถึง 236.47% มากกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 120% ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีอัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมาสูงถึง 70% ซึ่งสูงที่สุดในอุตสาหกรรม และก้าวขึ้นเป็นอับดับที่ 7 ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

 

 

หมายความว่าลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองและยังสามารถไว้วางใจอาคเนย์ประกันชีวิตให้ดูแล โดยอาคเนย์ประกันชีวิตจะยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่กับสังคมไทยไปอีกนาน โดยจะยังคงเดินหน้าสร้างความสุขตามเป้าหมายให้กับคนไทยภายใต้แนวคิด Happy Life Solution

 

 

นอกจากนี้ยังเตรียมนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความไม่เกี่ยวข้องกับอาคเนย์ประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้คนไทยเข้าใจมากขึ้น ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้อาจจะยังทำได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากยังมีชื่อ “อาคเนย์” ที่คล้ายกันอยู่ แต่ในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนที่ช่วยให้เห็นถึงความไม่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน เมื่อมีตัวแทนหรือแอมบาสเดอร์ที่พูดให้ทุกคนเข้าใจ ความเข้าใจผิดนี้จะค่อยๆ จางไปเพราะความจริงที่ทั้ง 2 บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกันคือความจริงที่เกิดขึ้น

ความเป็นจริงดังกล่าว เห็นได้จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,881 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 34% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้ถึง 125% ขณะเดียวกันมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ (Persistency Rate) ที่ 93% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ 81%  

 

 

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก (First Year Premium-FYP) อยู่ที่ 7,887 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ 5% สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์มากกว่า 55,633 ล้านบาท

นอกจากนี้ อาคเนย์ประกันชีวิต ยังได้เตรียมกลยุทธ์ 6 ด้านสู่ความยั่งยืน โดยเป็นแผนกลยุทธ์ในระยะเวลา 3 ปี สำหรับการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบไปด้วย การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความคุ้มครองระยะยาว การสร้างความสุขให้กับลูกค้าเฉพาะบุคคล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ข้อมูลผสมผสาน

 

 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในการขายและการให้บริการสู่การพัฒนาInsurance-as-a-Service การเพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบ Predict and Prevent การยกระดับประกันสุขภาพ ผ่านคอนเทนต์ที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และการเพิ่มทักษะดิจิตอลสู่การสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อาคเนย์ประกันชีวิตต้องการชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการให้บริการดูแลสุขภาพของคนไทย และพร้อมให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คุ้มค่า ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์


  • 1.9K
  •  
  •  
  •  
  •