แค่ปรับ ชีวิตก็เปลี่ยน 5 นิสัยง่ายๆ ที่ช่วยยกระดับความเป็นผู้นำที่ดี

  • 260
  •  
  •  
  •  
  •  

good leader

การมีทักษะการเป็นผู้นำที่ดี นอกจากช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น ยังช่วยลดระดับความเครียด และรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ได้ หากคุณอยู่ในฐานะผู้นำ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคน ทักษะการเป็นผู้นำที่ดีจึงสำคัญมาก และนี่คือ 5 นิสัยที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ หรือจะตั้งเป้าเป็น New Year’s Resolution ของปีนี้ก็ได้

มีส่วนร่วม

บางครั้งการทำงานที่ได้รับมอบหมายก็มีความเครียดมากกว่าที่คิด แม้จะเป็นงานที่ทำอยู่ประจำก็ตาม ผู้นำที่ดีต้องกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานสำเร็จ ซึ่งมีผลสำรวจระบุว่า การที่ผู้นำลงมามีส่วนร่วมกับพนักงานจะช่วยให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิด และมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ ในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้นำไม่สามารถลงมามีส่วนร่วมได้ทั้งหมด สิ่งที่ทำได้คือ การแสดงความใส่ใจ รวมถึงถามไถ่เรื่องราวต่างๆ

พูดดี และสุภาพ

การทำตัวดีในที่นี้หมายถึง พูดจาดี สุภาพ และทำตัวน่าไว้วางใจ ภายใต้แรงกดดันในการทำงาน การพูดจาดี มีความสุภาพ จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพูดห้วนๆ

ให้ความสนใจ

ไม่ว่าคุณจะมอบหมายงานใดๆ การแสดงความขอบคุณ ให้ความเคารพ ให้ความสำคัญ และเปิดโอกาสให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนควรทำ หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ให้เริ่มจากการกล่าวขอบคุณก่อนก็ได้

เป็นตัวของตัวเอง

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน การเป็นตัวของตัวเองย่อมดีที่สุด เพราะเราไม่สามารถสวมร่างคนอื่นได้ตลอดไป การแกล้งเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นนั้นเหนื่อยกว่าที่คิด

ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง

ใครๆ ก็มีโอกาสทำผิด การยอมรับความผิด และกล่าวคำขอโทษ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในสิ่งเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความตั้งใจที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง

ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ หากยังหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต้นปีนี้เหมาะสมที่สุดค่ะ

 

Source

 


  • 260
  •  
  •  
  •  
  •