อัตราการเพิ่ม/ลด ของงบโฆษณาในสื่อต่างๆ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อมูลของ Neilson Media Research Thailand บอกถึงอัตราส่วนที่ เพิ่มและลดของงบโฆษณาในสื่อต่างๆ   สื่อเคลื่อนที่และสื่อวิทยุมีงบโฆษณาที่เพิ่มขึ้น แต่ส่ง Outdoor นิตยสาร และทีวีลดลง

สื่อหลัก

งบโฆษณาสื่อหลัก 0.18% เพิ่มขึ้นในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค. 2551) รวมมูลค่า 59,471 ล้านบาท
เดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.48%

สื่อโรงภาพยนตร์

งบโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์ลดลง 5.37% ของมูลค่า 2,660 ล้านบาท
เดือนสิงหาคม 2551 ลดลง 20.27%

สื่อ Outdoor

งบโฆษณาผ่านสื่่อ Outdoor ลดลง 5.29% รวมมูลค่า 2,829 ล้านบาท
เดือนสิงหาคม 2551 ลดลง 8.58%

สื่อนิตยสาร

งบโฆษณาผ่านนิตยสาร ลดลง 4.21%: รวมมูลค่า 3,732 ล้านบาท
เดือนสิงหาคม ลดลง 15.53%

สื่อทีวี

งบโฆษณาทีวี ลดลง 0.68%: รวมมูลค่า 34,409 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในเดือนสิงหาคม 2551 3.83%

สื่อเคลื่อนที่

งบโฆษณาผ่านสื่อเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 54.25% รวมมูลค่า 907 ล้านบาท
เดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 22.22%

สื่อวิทยุ

งบโฆษณาผ่านวิทยุ เพิ่มขึ้น11.09% รวมมูลค่า 4,516 ล้านบาท
เดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 13.19%

Source: Neilson Media Research (Thailand)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •