Seminar: Twitter Marketing Workshop

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

twitter_seminar

ครั้งแรกกับการจัดสัมนา Twitter ในเชิงกลยุทธ์การตลาด   ใครสนใจรีบจองที่นั่งด่วนเลย  เพราะงานนี้คุณจะได้พบเจอกับคนที่ Tweets เก่งๆ และเป็นถึงกูรูในการใช้ Twitter และ สื่อออนไลน์ มาเป็นวิทยากรให้กับงาน Workshop Twitter ครั้งนี้ถึง 12 คนทีเดียว

คุณจะได้อะไรจากงานนี้? 

 • ทำความรู้จักคุณสมบัติและความสามารถของ Twitter เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
 • แนะนำ Twitter เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
 • แนะนำเทคนิคและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ บุคลากรในองค์กรผ่าน Twitter
 • รับฟัง และแลกเปลียนประสบการณ์ จาก ผู้ที่มีประสบการณ Twitter ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์ของ Twitter Power Marketing

 • การบริหารและสื่อสารในองค์กรผ่าน Twitter ,เทคนิคและศิลปะของการส่งข้อความ
 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ,เทคนิคการสร้าง Profile ,กฏ กติกา มารยาทบน Twitter
 • Twitter ช่วยสร้างแบรนด์ได้อย่างไร และการสร้างแบรนด์ส่วนตัว สร้างบุคคลให้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็ว
 • ทำให้ท่านมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางการตลาดได้อย่างดี
 • ใช้ Twitter สร้างเครือข่ายสมาชิกเพื่อธุรกิจท่านก่อนคู่แข่ง ชิงความได้เปรียบในการทำการตลาดในอนาคต

สัมนาครั้งนี้จะมีขึ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม Metro Point Bangkok ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้ที่นี่ หรือที่ Facebook Event


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE