เกิดอะไรขึ้นบนโลกออนไลน์ใน 1 นาที เวอร์ชั่นปี 2018

  • 669
  •  
  •  
  •  
  •  

ใน 1 วันมี 24 ชั่วโมง และใน 1 ชั่วโมงมี 60 นาที คุณทราบหรือไม่ว่าใน 1 นาทีบนโลกออนไลน์มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จากการเก็บข้อมูลของ Lori Lewis และ Chadd Callahan จาก Coumlus Media ที่รวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละแพลตฟอร์ม อาทิ ใน 1 นาที Facebook มีการ Log in ทั้งสิ้น 973,000 ครั้ง, ใน Twitter มีการทวิต 481,000 ครั้ง และมีการส่งภาพ Gif ใน Facebook Messenger มากถึง 25,000 ครั้ง

internet-minute-2018-700

เมื่อเปรียบเทียบปี 2017 และปี 2018 ตัวเลขที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดที่สุดคือ จำนวนชั่วโมงการดู Netflix จาก 70,017 ชั่วโมงใน 1 นาที เพิ่มเป็น 266,000 ชั่วโมง ซึ่งทางผู้จัดทำไม่ได้เปิดเผยวิธีการเก็บข้อมูล แต่คาดว่าส่วนสำคัญมาจากยอดสมาชิกทั่วโลกรวมกันกว่า 117 ล้านคน และใน 1 วัน มีการรับชมคอนเทนต์รวมกันมากกว่า 140 ล้านชั่วโมงต่อวัน

2018vs2017-700
Source


  • 669
  •  
  •  
  •  
  •