รู้ไหมว่าทั่วโลกเค้า Tweet อะไรกัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Twitter ได้เป็นหัวข้อข่าวที่มาแรงระยะที่ผ่านมา ไม่มีใครที่จะไม่พูดถึง อะไรๆก็ Twitter แต่เรารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเค้า Tweet เรื่องอะไรกัน
จากการสำรวจการใช้งานทั่วโลกของ Pear Analytics ล่าสุด พบว่า 40% เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระ เช่น ฉันกำลังกินข้าว ฯลฯ เป็นอันดับแรก ในขณะที่ 37.5% เป็นการสนทนาโต้ตอบ reply และ mention กันระหว่างผู้ใช้งานเป็นอันดับที่สอง และตามมาด้วยการส่งต่อข้อความ (rt หรือ retweet) มีเพียงแค่ 8.7% แต่ที่น่าแปลกใจการ tweet ที่เกี่ยวกับข่าวกลับอยู่ในอันดับสุดท้ายมีเพียงแค่ 3.6% เท่านั้น

แต่ อย่างไรก็ตามในความเห็นของผมเชื่อว่าหลังจากที่ Twitter ได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาและแนวทางจากการ Tweet บนพื้นฐานที่ว่า “คุณกำลังทำอะไร?” มาเป็น “กำลังเกิดอะไรขึ้นบนโลก?” น่าจะเป็นตัวที่ทำให้พฤติกรรมการ tweet เปลี่ยนไปจากเดิมและมีสาระมากขึ้น…

What People Are Tweeting About?

เขียนโดย:  จตุภูมิ สุทธสาร
Twitter:  @RongLive
Blog:  http://RongLive.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •