โปสเตอร์เร่งด่วน ทำขึ้นเพื่อ ‘Help Japan’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ร่วมแรงร่วมใจกันทุกสื่อโฆษณากับการเชิญชวนให้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่น กับโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยออกแบบชิ้นงานโฆษณาในแบบที่เรียบง่าย พร้อมข้อความสั้นๆว่า ‘Help japan’  ชิ้นงานนี้ทำขึ้นโดยบริษัท H-57 creative Station  ประเทศอิตาลี

Japan:  Sea

Japan: Radioactive sign

Advertising Agency: H-57 creative Station, Milan, Italy
Creative Directors: Matteo Civaschi, Gianmarco Milesi
Art Directors: Matteo Civaschi, Orazio Marino
Account Director: Sabrina Di Gregorio
Published: March 2011


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ