TVC: 25 ปี 7-Eleven ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอด 25 ปี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

7-eleven-25years

เซเว่น อีเลฟเว่น  ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย  ออกโฆษณาตัวใหม่เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจและใช้บริการ 7-Eleven มาตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยเนื้อหาในโฆษณาจะพูดถึงเรื่องราวความผูกพันและเหตุการณ์ความประทับใจต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง 7-Eleven กับลูกค้า

25 ปี 7-Eleven – ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอด 25 ปี

Published on 29 Jul 2013

Title:  25 ปี 7-Eleven
Product:  7 – Eleven
Agency:  MAM Heart Co.,Ltd

httpv://youtu.be/eC_7abqf7dI


  •  
  •  
  •  
  •  
  •