ปาฎิหาริย์รักจากแม่ สามารถให้กำเนิดลูกถึง 2 ครั้ง จากเรื่องจริงของ “น้องชม”

  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  

จะดีแค่ไหน…ถ้ามนุษย์เรา สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่ต้องการชีวิตนั้นมากที่สุดได้

ถ้ามีโอกาสที่เราจะสามารถช่วยกันได้ เราจะอยู่นิ่งกันทำไม

nong-chom

วิดีโอคลิปกับสตอร์รี่กินใจจากเรื่องจริงของ “น้องชม” ที่ถูกตรวจพบกว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 2 เดือนและคุณแม่อ๋ม ที่ฝ่าฟันสู้โรคร้ายจนหายขาด เพื่อบอกเล่าปาฏิหาริย์แห่งความรักจากแม่ผู้ให้ชีวิตลูกถึง 2 ครั้ง ด้วยการ ‘ให้กำเนิด’และ ‘ให้ชีวิตใหม่’แก่ลูกน้อย

คลิปวิดีโอ “น้องชมกับของวิเศษรักษามะเร็งแบรนด์รังนกแท้ได้นำเรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ” และปัจจุบันได้รับการรักษาจนหายเป็นปกแล้ว มาเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเด็กมีความหวัง

น้องชม…กับของวิเศษรักษามะเร็ง

จุดเริ่มต้นของปฏิหาริย์

มะเร็งในเด็กมีโอกาศรักษาหายได้ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พบในเด็กมากที่สุด รักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากผู้เป็นแม่ หรือ พี่น้อง แต่การรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยชาญ ค่าใช้จ่ายในกรักษาที่ราคาสูง จึงเป็นเรื่องยากของหลายๆครอบครัว  แบรนด์รังนกแท้จึงจัดทำวิดีโอคลิป จากเรื่องจริงของน้องชม  เพื่อเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมสร้างปาฎิหาริย์ด้วยการให้ชีวิตกับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเด็ก ผ่านกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระราชอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ “มะเร็งในเด็กรักษาหายได้ … ซึ่งเราคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาได้เช่นกัน เพราะการให้กำเนิดคือสิ่งมหัศจรรย์ และการให้ชีวิตใหม่ คือ ปาฎิหาริย์”

มะเร็งในเด็กรักษาให้หายได้

มะเร็งในเด็ก เป็นโรคที่เกิดกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นมาแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด และมะเร็งที่พบมักจะเป็นประเภทเฉียบพลัน ในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตของมะเร็งในเด็กสูงถึง 1,000 คนต่อปี โดยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นมะเร็งที่เด็กเป็นมากที่สุด พบถึงร้อยละ 30 เลย สำคัญที่สุดคือ มะเร็งในเด็กก็มีโอกาสหายขาดได้ โดยมีอัตราการหายขาดถึง 3 ใน 4 ของผู้ป่วยทั้งหมด   ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากแม่ หรือพี่น้อง แต่การรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายประกอบกับต้องใช้เงินทุนสูงในการรักษา จึงต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ให้การช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งทั่วประเทศ ซึ่งยังต้องการปัจจัยสนับสนุนอีกมาก

ในปีนี้แบรนด์รังนกแท้จึงได้ร่วมสมทบทุนกองทุน ผ่านโครงการ แบรนด์รังนกแท้ปาฏิหาริย์รักที่ยิ่งใหญ่ของแม่เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯซึ่งแบรนด์รังนกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือในกองทุนฯ และจัดทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อชวนให้คนไทยมาร่วมกันสร้างปาฎิหาริย์ช่วยเหลือน้องๆด้วยกันผ่าน กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ ในบัญชีชื่อ “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา อ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 133-2-08742-3

ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์แรกด้วยการส่งต่อวิดีโอนี้เพื่อให้คนไทยท่านอื่น ได้ร่วมช่วยกันสร้างปาฏิหาริย์สร้างชีวิตใหม่ให้น้องที่ป่วยเป็นมะเร็งกันด้วยนะคะ


  • 43
  •  
  •  
  •  
  •