เปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนทัศนคติ ผู้ป่วยจิตเวชก็หายได้เพียงทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกัน

  • 707
  •  
  •  
  •  
  •  

T_2

สังคมไทยรู้จักผู้ป่วยทางจิตมาอย่างยาวนาน ทั้งที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางธรรมชาติและเกิดจากการใช้ยาเสพติด ทั้งหมดถูกเรียกโดยรวมว่า “คนบ้า” แต่ในความเป็นจริงผู้ป่วยทางจิตมีหลายระดับตั้งแต่ระดับเล็กน้อยที่ยังสามารถพอจะควบคุมตัวเองได้ ไปจนถึงขั้นสูงสุดที่ทำอะไรลงไปโดยไม่รู้สึกตัว แม้ว่าภายในจิตใจไม่คิดอยากจะทำก็ตาม

นั่นเพราะจิตเกิดอาการป่วย เช่นเดียวกับที่ร่างกายเกิดอาการป่วยได้ แตกต่างตรงที่เมื่อร่างกายป่วยเราสามารถรับรู้ได้ แต่เมื่อจิตป่วยจะไม่มีทางรับรู้ได้ จนกว่าจะได้พบกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวช ซึ่งแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวชไม่ได้มีมากมายเหมือนแพทย์รักษาโรคทั่วไป หากแต่แพทย์กลุ่มนี้จะอยู่ในสถานพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวช

T_1

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” หนึ่งในสถาบันที่รับรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีอายุมายาวนานโดยแต่เดิมสถาบันแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงพยาบาลนิติจิตเวช” เพื่อให้บริการในการรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวชโดยเฉพาะผู้กระทำความผิดที่เกิดจากอาการทางจิตเวชโดยโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2514 ซึ่งต่อมาได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามให้ใหม่ว่าสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2545

ปัจจุบันสถาบันดังกล่าวเปิดรับรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชทั้งผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยนิติจิตเวชหรือผู้ที่กระทำความผิดอันเป็นผลมาจากความผิดปกติทางจิตซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยอาการทางจิตเวชมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยโดยส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านยาเสพติดเป็นต้น

T_3

อีกทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช แตกต่าง” จากการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปนั่นเพราะโรคทั่วไปเมื่อรับการรักษาด้วยยาจนหายแล้วก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนการรักษาแต่สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวชแม้การรักษาจะเสร็จสิ้นจนผู้ป่วยไม่มีอาการทางจิตเวชแล้วแต่สังคมและสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยทางจิตเวช

นั่นจึงทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงการรักษา ที่อาจจะเพียงทานยาเท่านั้นจนกว่าอาการจะหายหรืออาจต้องได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และ ช่วงหลังการรักษา คือช่วงที่จะต้องนำผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วกลับเข้าสู่สังคมด้วยความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจรวมไปถึงสภาพทัศนคติของผู้คนโดยรอบ

T_4

เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าโรคทั่วไปส่งผลให้ทั้งอุปกรณ์บุคลากรและสถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะผู้ป่วยทางจิตเวชสามารถรักษาหายขาดได้หากได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทานยาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงไม่สร้างผลกระทบทางด้านจิตใจผู้ป่วยทางจิตเวชเหล่านั้นก็จะสามารถกลับเข้าสู่สังคมในฐานะประชาชนคนหนึ่งได้

T_5

แต่เพราะอุปกรณ์บุคลากรและสถานที่ที่ไม่เพียงพอประกอบกับการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านทางจิตเวชงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนจึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยทางจิตเวชนี่จึงเป็นเหตุผลที่ก่อให้เกิดโครงการ 1 แชร์ 1 บาทเพื่อสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์โดยสามารถเข้าไปในเพจ “เติมสบายพลัส” แล้วแชร์โครงการดังกล่าวจากทางเพจเท่านั้นทุกๆ 1 แชร์จะเท่ากับได้ร่วมสมทบบริจาค 1 บาทโดยโครงการฯดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 หรือสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เพื่อให้เข้าใจถึงความลำบากของผู้ป่วยจิตเวชหลังรับการรักษาจนหายแล้วจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชื่อเรื่อง “ลูกคนใหม่” โดยเนื้อหาในภาพยนตร์ชุดนี้กล่าวถึงผู้ป่วยด้านจิตเวชที่เป็นผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการใช้ยาเสพติดส่งผลให้เกิดภาพหลอนเห็นปีศาจสิงอยู่ในร่างแม่จึงพลั้งพลาดทำร้ายแม่ของตัวเองเพื่อให้ปีศาจนั้นออกจากร่างของแม่ไป

T_6

เมื่อได้ทำการรักษาจนหายแล้วเจ้าหน้าที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จะคอยตามประกบเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้รวมไปถึงคอยดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้มีอาการกำเริบจากผลกระทบ ของสังคมโดยรอบซึ่งผู้ป่วยในคลิปวิดีโอที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้วสามารถกลับเข้าสู่สังคมจนเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะแม่ที่กลับมาเข้าใจและรักลูกดังเดิมเปรียบเสมือนได้ลูกคนใหม่กลับมา

T_7

สามารถแชร์โครงการฯดังกล่าวได้ที่แฟนเพจ เติมสบาย เท่านั้น หรือบริจาคได้โดยตรงที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เท่านั้น

หรือร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 479-0-12282-4  ชื่อบัญชี : เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


  • 707
  •  
  •  
  •  
  •