‘อี-คอมเมิร์ซ’ ยึด Top 5 ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดเดือน ส.ค.64 ขณะที่ภาพรวมสื่อเดือนนี้ติดลบ 13%

  • 514
  •  
  •  
  •  
  •  

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่า ‘เม็ดเงินโฆษณา’ ในช่วงสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 8,118 ล้านบาท ลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดย ‘ดิจิทัล’ เป็นสื่อเดียวที่ไม่ได้อยู่ในภาวะติดลบแต่ก็ไม่มีการเติบโต ขณะที่ ‘อี-คอมเมิร์ซ’ ยึดตำแหน่ง Top 5 ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนนี้

หากเจาะลงเป็นรายสื่อจะเห็นได้ว่า ในเดือนสิงหาคมนี้การใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อลดลงเกือบทุกสื่อ ยกเว้นสื่อดิจิทัลที่มีการเงินโฆษณา 1,931 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่า ไม่มีการเติบโต ส่วนสื่อทีวีการใช้เม็ดเงินอยู่ที่ 4,914 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, สื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่ 706 ล้านบาท ลดลง 15%, สื่อวิทยุ 259 ล้านบาท ลดลง 11%, สื่อสิ่งพิมพ์ ล้านบาท 246 ลดลง 29%, สื่อโรงภาพยนตร์ 17 ล้านบาท ลดลง 94% และสื่อ In-store  45 ล้านบาท ลดลง 4%

สำหรับ Top 5 แบรนด์ที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นบริษัทด้าน‘อี-คอมเมิร์ซ’ ทั้งหมด ได้แก่

อันดับ 1 – 29 Shopping        225 ล้านบาท

อันดับ 2 – O Shopping          151 ล้านบาท

อันดับ 3 – Lazada      126 ล้านบาท

อันดับ 4 – Rs Mall      96 ล้านบาท

อันดับ 5 – Shopee     79 ล้านบาท

*(แนวโน้มที่บริษัทด้านอีคอมเมิร์ซมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาติดอันดับต้นๆ เริ่มเห็นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา)

เมื่อมาดูภาพรวมการใช้เม็ดเงินโฆษณาช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 มีมูลค่าอยู่ที่ 70,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับอุตสาหกรรมหลัก 3 กลุ่มแรกใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่

-กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 11,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +16%

-กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล/เครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 9,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +5%

-กลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 9,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +13%

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ใน 3 อันดับแรกได้แก่

อันดับ 1 บริษัท ยูนิลีเวอร์(ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่า 3,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +33% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือ ซันซิล สีชมพู ช่วยจัดทรงง่ายขึ้น 5 เท่า หอมนาน 72 ชม ทางสื่อทีวีมูลค่า 33 ล้านบาท รองลงมาคือ ซันซิล ไฮเดรนเยีย&แพร์ ผมหอมนานตลอดวัน ทางสื่อทีวีมูลค่า 24 ล้านบาท

อันดับ 2 บริษัท เนสเล่ท์(ไทย) จำกัด มูลค่า 2,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +20% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือ เนสกาแฟ กระป๋องเขียว อร่อยเข้ม เต็มเหนี่ยว ทางสื่อทีวีมูลค่า 27 ล้านบาท รองลงมาคือ เอส-26 โกลด์ โปรเกรส มีสฟิงโก ไมอีลิน ทางสื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท

อันดับ 3 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล(ประเทศไทย) จำกัด หรือ P&G มูลค่า 1,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว +13% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ เหนือกว่า 5 เท่า ทางสื่อทีวีมูลค่า 32 ล้านบาท รองลงมาคือ รีจอยส์ สีเขียวใหม่ ผมสลวย กลิ่นหอมติดยาวนาน ทางสื่อทีวีมูลค่า 28 ล้านบาท


  • 514
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE