IPG Mediabrands เปิดตัว “Mediabrands-Dynamic Content Optimization (MB-DCO)” บริการลูกค้าทั้งกระบวนการแบบ End-to-End

  • 52
  •  
  •  
  •  
  •  

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย เครือข่ายเอเยนซีเจ้าแรกของประเทศ เปิดตัวบริการ “Mediabrands-Dynamic Content Optimization (MB-DCO)” บริการลูกค้าทั้งกระบวนการจากต้นจนจบ แบบ End-to-End
ขับเคลื่อนธุรกิจโตด้วยโซลูชั่นออนไลน์ ยิงคอนเทนต์ที่สร้างเฉพาะผู้บริโภคแต่ละคน เพื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่รวดเร็วฉับไว

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส เครือข่ายเน็ตเวิร์คเอเยนซีด้านสื่อและ content เปิดตัว Mediabrands-Dynamic Content Optimization หรือ MB-DCO โซลูชั่นที่จะปฏิวัติแพลตฟอร์มคอนเทนต์และสื่อ โดยผนึกการทำงานของ “Dynamic ad Server” (การทำโฆษณาที่ปรับเปลี่ยน Keyword และองค์ประกอบงานโฆษณาตามพฤติกรรมผู้บริโภค) และ “Matterkind Programmatic” เพื่อยกระดับชุดของเนื้อหาในคอนเทนต์แบบต่างๆ และเปลี่ยนเป็น Dynamic ads ที่สามารถเข้าถึงกระบวนการการซื้อสินค้าของผู้บริโภคแต่ละคนตั้งแต่ก่อนซื้อ จนถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด

 

IPG Mediabrands เปิดตัว “Mediabrands-Dynamic Content Optimization (MB-DCO)” บริการลูกค้าทั้งกระบวนการแบบ End-to-End
IPG Mediabrands เปิดตัว “Mediabrands-Dynamic Content Optimization (MB-DCO)” บริการลูกค้าทั้งกระบวนการแบบ End-to-End

MB-DCO ถือเป็นมิติใหม่ของการเข้าถึงผู้บริโภคโดยเป็นมากกว่าการ Retargeting (เครื่องมือในการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของแบรนด์อีก) แบบเดิม โดยจะนำข้อมูลต่างๆ มาผ่านการประมวลผลด้วย AI และ Machine Leaning เพื่อยิงโฆษณาตามข้อมูลของผู้บริโภคที่เคยเข้ามาซื้อสินค้า รวมถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค MB-DCO สามารถสร้างโฆษณาออนไลน์ได้ตามลักษณะความชอบของผู้บริโภคแต่ละคนแบบ Real-time ทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นตั้งแต่ก่อนซื้อจนตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้แบรนด์เพิ่มยอดขายและบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในฐานะผู้นำการให้บริการด้านสื่อและโซลูชันด้านการตลาดแบบครบวงจร เราเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก และกระแสที่มาเร็วไปเร็ว หลังจากวิกฤติที่เกิดขึ้นบางอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว ขณะที่บางอุตสาหกรรมประสบปัญหาและไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระว้งมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ จะต้องรู้ทันและเข้าใจผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญต่างๆ จะประสบความสำเร็จ การอยู่รอดในสังเวียนที่ผู้บริโภคอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากต้องสร้างความสนใจต่อผู้บริโภคแล้ว แบรนด์ยังต้องอยู่เคียงข้างผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนซื้อจนตัดสินใจซื้ออีกด้วย โซลูชั่น MB-DCO มีการใช้คอนเทนต์ดิจิทัลที่สร้างสำหรับผู้บริโภคแต่ละคน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการตั้งแต่ก่อนซื้อจนตัดสินใจซื้อ โดยวิเคราะห์จากคอนเทนต์ความสนใจ พฤติกรรมออนไลน์และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แต่ละคนชอบ”

“MB-DCO ทำงานบนพื้นฐานของความยืดหยุ่นและความรวดเร็วที่ โดยนำเอาถังข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้แบรนด์รู้ว่าต้องเดินไปในทิศทางใด รวมถึงระบุกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารกับผู้บริโภคจำนวนมากด้วยข้อความที่เหมาะกับแต่ละคน สำหรับธุรกิจประกอบการ การสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายของโซลูชั่น MB-DCO จะช่วยให้แบรนด์สื่อสารกับผู้บริโภคในกระบวนการตั้งแต่ก่อนซื้อจนตัดสินใจซื้อที่ตรงกลุ่ม ถูกที่ ถูกเวลา”

“MB-DCO จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าสู่ความสำเร็จเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังปี 2020 โฆษณาออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดสำหรับแบรนด์และผู้บริโภค MB-DCO จะช่วยให้ลูกค้าติดแบรนด์ นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว” — คุณสร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มวางแผนกลยุทธ์ของ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย

คุณพัฒน์ขวัญ พรปัณณรัชต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนกลยุทธ์ของ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทยกล่าวเสริมเกี่ยวกับ MB-DCO ว่า

“ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีเครื่องมือใดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงออกแบบ MB-DCO ขึ้นเพื่อการแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะจิตนิสัย (แบ่งตามคุณลักษณะทางจิตวิทยาและประชากรศาสตร์) โดยใช้ข้อมูลผนวกกับเทคโนโลยี MB-DCO แบ่งกลุ่มบริโภคเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นจะระบุบริบทสำคัญของการสื่อสารให้เหมาะสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค และทำการยิงข้อความ นำข้อความไปจับกับพาร์ทเนอร์ในช่องทางต่างๆ และสร้าง Creative Templates ขึ้นเป็นจำนวนมาก จนได้เป็น Dynamic ads ที่หลากหลายทั้งภาพวิดีโอ และเสียง โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ MB-DCO เป็นมากกว่า DCO ทั่วไป โดยเข้าใจและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละคนได้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และสื่อ นำมาซึ่งกลยุทธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทุกมิติ”

IPG Mediabrands เปิดตัว “Mediabrands-Dynamic Content Optimization (MB-DCO)” บริการลูกค้าทั้งกระบวนการแบบ End-to-End

โซลูชั่น MB-DCO เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของหน่วยงานภายใต้ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ได้แก่ อินิชิเอทีฟ ยูเอ็ม แมทเทอะไคนด์ รีไพรซ์ และเอ็นเซ็มเบิล โดยเป็นโซลูชั่นของอินิชิเอทีฟภายใต้ชื่อ Initiative DCO (IDCO) และของยูเอ็มภายใต้ชื่อ Addressable Content Engine (ACE) เพื่อให้แบรนด์สื่อสารถึงผู้บริโภค สร้างความตระหนัก และจบการขายได้ในที่สุด มิติใหม่แห่งการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคแต่ละคนบนโลกยุคดิจิทัลด้วยโซลูชั่น MB-DCO พร้อมให้บริการแล้ว สามารถอีเมลมาได้ที่ corpcom.bkk@mbww.com


  • 52
  •  
  •  
  •  
  •