ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส จัดงาน Stronger together พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ปี 2016

  • 234
  •  
  •  
  •  
  •  

SAMSUNG CSC

คุณวรรณี รัตนพล (กลาง) ประธานบริหาร ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส จัดให้มีงาน Stronger Together เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตสื่อได้แสดงความพร้อม และวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2016 นอกจากนี้ไอพีจียังได้จัดสัมมนา Thought Leadership ในหัวข้อ “Content in the Stream” เพื่อให้นักการตลาดได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของสื่อที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกๆ แพลตฟอร์ม และตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งข้อมูลครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทาง และวิธีการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังจะมีการวิเคราะห์ถึงทิศทาง และกลยุทธ์ในการสื่อสาร รวมถึงวิธีการเข้าถึงตัวผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยภายในงานมีผู้ผลิตสื่อ และนักการตลาดเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม S31 เมื่อเร็วๆ นี้

 


  • 234
  •  
  •  
  •  
  •