โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ ตั้ง “นพดล” รองประธานกลุ่ม เสริมความแกร่งด้านดิจิทัลคอนเทนท์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ogilvy-1

กลุ่มโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย ประกาศตั้ง “นพดล ศรีเกียรติขจร” เป็นรองประธานกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพิ่มศักยภาพงานด้านคอนเทนท์ เพื่อนำวงการโฆษณาไทยสู่การสื่อสารยุคใหม่

Ogilvy-2

นางพรรณี ชัยกุล ประธานกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะรองประธานกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ที่นอกเหนือจาก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายครีเอทีฟของกลุ่มโอกิลวี่ คุณนพดลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนทีมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มโอกิลวี่ ด้านการพัฒนาคอนเทนท์เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสื่อพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับข่าวสารและการแข่งขันในวงการโฆษณา รวมทั้งงานด้านฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถสร้างสรรค์งานที่มีความ โดดเด่นทั้งในด้านประสิทธิผลและความสร้างสรรค์”

นายนพดลมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานสร้างสรรค์ที่โดนใจตลาด และเสริมความแกร่งของสินค้าตลอดระยะ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้โอกิลวี่ด้านงาน ครีเอทีฟมากยิ่งขึ้นแล้ว นายนพดลยังช่วยก่อตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Social@Ogilvy เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อออนไลน์และทำให้หน่วยงานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง รวมถึงหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งคือ Content Creation Unit ซึ่งจะผลิตคอนเทนท์ ในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่น่าติดตาม เป็นวิธีการสร้างแบรนด์ที่ทรงพลัง ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม และความยาวของมีเดีย ที่นอกเหนือจากงานโฆษณาในปัจจุบัน

Ogilvy-3

นายนพดลเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director) บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ (Executive Creative Director) เมื่อปีพ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย (Group Executive Director) ในปี พ.ศ. 2552 และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายครีเอทีฟ (Chief Creative Officer) ในปีพ.ศ. 2555 ก่อนจะได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ในครั้งนี้

นายนพดลเป็นหนึ่งในทีมครีเอทีฟของโอกิลวี่ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานครีเอทีฟทรงพลัง โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์งานครีเอทีฟที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงให้แก่ลูกค้าหลากหลายแบรนด์ ผลงานอันโดดเด่นทำให้นายนพดลได้รับการยกย่องจากวงการโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลงานโฆษณาทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Cannes One Show D&AD Spike Asia Adfest รวมทั้งได้รับรางวัล 3rd Asia’s Most Awarded ECDs จากงาน Campaign Asia – Pacific 2012 และได้รับเลือกให้เป็น The Hottest Creatives in Asia และ The Top 20 Most Awarded Creative จาก Campaign Brief Asia 2014


  •  
  •  
  •  
  •  
  •