โอกิลวี่ ประเทศไทย แต่งตั้ง นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน และ นางสาววรรณรมัย เอื้อทวีกุล เป็นผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้า

  • 249
  •  
  •  
  •  
  •  

ในบทบาทใหม่นี้ นางสาวจิรวรา และนางสาววรรณรมัย จะร่วมกับคณะผู้บริหารปัจจุบัน ในการต่อยอดความแข็งแกร่งของโอกิลวี่ ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นส์การตลาดและการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย โดยมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าสู้บริบทการตลาดสมัยใหม่ และเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ด้วยนวัตกรรมการตลาดและแนวคิดการผสมผสาน ดาต้า ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี แบบเฉพาะของโอกิลวี่

นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 หลังจากดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ มาเป็นเวลา 8 ปี นางสาวจิรวราเข้าร่วมงานกับโอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 และได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดอย่างรอบด้าน โดยได้เป็นผู้นำแคมเปญสื่อสารการตลาดกว่าหลายร้อยแคมเปญสู่ความสำเร็จในวงกว้าง และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของลูกค้าทั้งไทยและนานาชาติ ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและโภชนาการ ธุรกิจค้าปลีก สุขภาพและความงาม แฟชั่น ไอที รวมทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ

นางสาวจิรวรา กล่าวว่า “วิกฤติการณ์ต่างๆในโลกทุกวันนี้ ส่งผลกระทบให้แบรนด์ต้องหาจุดยืน และเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อได้รับหน้าที่ใหม่นี้ ดิฉันตั้งใจว่าจะเดินหน้าต่อไปในการนำความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาช่วยแบรนด์สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ที่ให้ผลทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยเน้นไปที่กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่มากขึ้น ดิฉันเชื่อว่าด้วยความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ที่โอกิลวี่มี บวกกับแนวการทำงานที่มุ่งสู่การตลาดสมัยใหม่ จะทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในระยะยาวยิ่งขึ้น”

นางสาววรรณรมัย เอื้อทวีกุล ร่วมงานกับโอกิลวี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัทโซโห สแควร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2553 ก่อนได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปีพ.ศ. 2555 ตลอดการทำงานที่โอกิลวี่ นางสาววรรณรมัยได้สร้างสรรค์งานการตลาดที่ช่วยสร้าง

แบรนด์ลูกค้าให้มีความหมายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นางสาววรรณรมัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านการให้คำปรึกษาลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจสู่การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มโภชนาการ สุขภาพ และเทคโนโลยี โดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานทั้งโฆษณา ซีอาร์เอ็ม และดิจิทัลโซลูชั่นส์

นางสาววรรณรมัย กล่าวว่า “ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยสถานการณ์โลกทุกวันนี้ ทำให้แบรนด์และธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล สิ่งที่นักการตลาดต้องทำให้ได้คือ ไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และปรับใช้ทรัพยากรรวมทั้งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีเพื่อให้สามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้ ภารกิจของดิฉันนับจากนี้คือการพัฒนาการตลาดของลูกค้าให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่อจะได้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ดิฉันเชื่อว่าโอกิลวี่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้า ในการเตรียมความพร้อมสู่ความไม่แน่นอนในอนาคต”

“ในขณะที่ผู้คนและองค์กรต่างๆทั่วโลก กำลังปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 และการเรียกร้องทางมนุษยธรรมต่างๆ โอกิลวี่ ในฐานะที่เป็นเอเจนซี่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปฏิรูปธุรกิจ ถือว่าอยู่ในจุดที่ได้เปรียบในการช่วยให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการทางธุรกิจได้อย่างฉับไวและตรงจุด ด้วยความที่เราเป็นเอเจนซี่ระดับโลก มีเครือข่ายที่ครอบคลุมแทบทุกประเทศ และยังมีพนักงานคนไทยที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากมาย เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันนั้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับความคิดสร้างสรรค์และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

การแต่งตั้งจิรวรา และวรรณรมัยขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้านั้น ก็จะเป็นการสานต่อปณิธานของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าโอกิลวี่ จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเราได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางความท้าทายรูปแบบใดก็ตาม นายนพดล ศรีเกียรติขจร ประธานบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าว


  • 249
  •  
  •  
  •  
  •