แอปฯ QueQ ผสานพลัง ‘หมอพร้อม’ เตรียมให้คนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ต้องรอนาน

  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  

การจองและการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบไม่ลงทะเบียน หรือ Walk in ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจว่า จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คล่องตัว และไม่เกิดการแออัดในการรับบริการ

สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนนั้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้กำหนดไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 30% ผู้เข้ารับบริการที่จองผ่านหมอพร้อม , 50% สำหรับองค์กรที่มีการประสานมาล่วงหน้า และ 20% สำหรับผู้เข้ามารับการฉีดแบบ Walk in โดยแบบ  Walk in คาดว่า จะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2564

ที่ผ่านการเข้ารับการฉีดวัคซีนในแต่ละแห่งจะถูกดีไซน์แบ่งเป็น station หลัก ๆ ประกอบด้วย จุดคัดกรอง ,  จุดเข้ารับการฉีดวัคซีน , จุดรอสังเกตอาการ และจุดประเมินผลหลังการได้รับวัคซีน รวมแล้วขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง แต่ขั้นตอนก่อนจะเข้า station นั้นได้พบปัญหา คือ การมีคนมารอเข้ารับฉีดวัคซีนกันอย่างหนาแน่น และบางครั้งใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง

โดยภาพนี้เราได้เห็นมาแล้วในต่างประเทศ รวมถึงจากการรอคิวตรวจและเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามคลัสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีการระบาดมากในไทย ซึ่งมีคนมายืนรอต่อคิวจนล้นออกมานอกอาคารและใช้เวลานานมาก

“การที่คนมาออรอคิวนาน ๆ อาจจะไม่ปลอดภัยนัก เราจึงจะเข้ามาช่วยหมอพร้อมในการช่วยบริหารจัดการให้คนสามารถจองคิว และเลือกเวลาการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ลดความหนาแน่น ลดการรอหน้างานลง และให้คนสามารถใช้บริการฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกับการใช้แอปฯของเรา” รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง QueQ กล่าว

ขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ QueQ

สำหรับการจองคิววัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปฯ QueQ จะเหมือนกับการจองคิวร้านอาหารหรือบริการอื่น ๆ นั่นคือ เลือกสถานที่ที่จะเข้ารับบริการ (ศูนย์ที่จัดตั้งนอกโรงพยาบาล) วันและช่วงเวลา แล้วไปตามเวลาที่จองไว้ โดยมี 2 วิธี ได้แก่

1.การเดินทางไปหน้าศูนย์ที่ให้บริการ : กดสแกน QR จากตู้คีออสที่ติดตั้งตั้งไว้ > เลือกวันเวลาที่ว่าง > กดเลือก แล้วจะได้รับบัตรคิว

2.จองออนไลน์ : กดเข้าไปที่ QueQ > เลือกบริการสาธารณะ > เลือกการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 > กดลงทะเบียน ใส่หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อดูว่า ใช่กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ (ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง โดยเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้บริการ ส่วนประชาชนทั่วไปจะเป็นเฟสถัดไป) > เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เลือกสถานที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ > เลือกช่วงเวลาที่ว่าง > เสร็จเรียบร้อยจะได้รับคิวทางโทรศัพท์มือถือ

 

ย้ำว่า ตอนนี้การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปฯ QueQ อยู่ในช่วงทดลอง เริ่มต้นความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตึกจามจุรีสแควร์ และจามจุรี 9 ช่วงต้นจะเป็นการเปิดให้บุคลากรของทางจุฬาฯใช้ ก่อนจะมีการขยายไปสู่ประชาชนทั่วไปต่อไปในอนาคต และนอกจากความร่วมมือกับทางจุฬาฯ แล้ว ทางแอปฯ QueQ จะกระจายความร่วมมือไปกับศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 25 แห่งของทางหอการค้าไทย อาทิ ทรูดิจิทัลพาร์ค ฯลฯ

ขณะที่ต่างจังหวัดได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองพัทยา เข้าไปช่วยบริหารจัดการคิวที่รองรับผู้เข้ามารับบริการ 6,000 คนต่อวัน ซึ่งถือเป็นสเกลที่ใหญ่และเป็นความท้าทาย

“เราทำเรื่องนี้มา 7 ปี ทำให้รู้ว่า บริหารจัดการอย่างไร โดยที่ผ่านมาเราสามารถรองรับคนใช้บริการได้สูงสุด 20,000 คนต่อวัน ขณะที่การจองคิวฉีดวัคซีนของแต่ละแห่งสูงสุดอยู่ในระดับหลักพันคนต่อวัน ทำให้เชื่อว่า ระบบของ QueQ สามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ด้านคลาวด์ในการเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับเพิ่มเติมในจำนวนหลักล้านคนต่อวันไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีมีผู้เข้าจองคิวเป็นจำนวนมาก”

 

 


  • 432
  •  
  •  
  •  
  •