จับตากระแส Crypto หลัง ‘แบงก์ชาติ’ ไม่สนับสนุนให้นำมาใช้ชำระค่าสินค้า-บริการ

  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  

น่าจับตามองว่า กระแสของ Cryptocurrency จะเป็นอย่างไร รวมถึง ‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’ หรือ ‘แบงก์ชาติ’ จะมีมาตราการอะไรออกมากำกับดูแลหรือไม่ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศไม่สนับสนุนให้นำ ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ มาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากมีความผันผวนสูง เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม รวมถึงขาดความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและฟอกเงิน

ใจความของประกาศดังกล่าวระบุว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ติดตามการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการแจ้งเตือนเป็นระยะ และขอย้ำว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน ที่จะส่งผลต่อร้านค้า ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับความเสียหาย  ในระยะต่อไป หากมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในวงกว้างอย่างแพร่หลาย

โดยความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการชำระเงิน เสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ และความเสียหายแก่สาธารณชนทั่วไปได้ ซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับผู้กำกับดูแลในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดยที่ผ่านมา มีบางประเทศจำกัดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในขอบเขตเพื่อการลงทุนเป็นหลัก เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขณะที่หลายประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาการกำกับดูแลที่เหมาะสม

ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังพิจารณารูปแบบการกำกับดูแลการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อจำกัดความเสี่ยงข้างต้น โดยจะยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการชำระเงิน รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม

ประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากมีหลายธุรกิจ ประกาศให้ใช้ Crypto มาใช้ชำระสินค้าและบริการกันมากขึ้น อาทิ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ Bitkub ร่วมทุน BITKUB M ให้สามารถนำ Crypto มาแลกเปลี่ยนชำสินค้าและบริการได้ที่ห้างในเครือเดอะมอลล์ทุกสาขา , SC Asset จับมือ Zipmex ให้สามารถใช้ Crypto มาจ่ายค่าบ้านและคอนโดฯ ได้, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จับมือ Bitkub เตรียมเปิดรับชำระค่าโดยสาร ,อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ลูกค้านำ Crypto มาใช้แทนเงินสดในการชำระเงินเพื่อซื้อบ้านและคอนโด, ร้านกาแฟอินทนิล เปิดให้นำ Crypto มาชำระค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 


  • 109
  •  
  •  
  •  
  •