เตือนแล้วนะว่าผิดกฎหมาย!! ‘อย.’ ชี้รีวิวเบียร์แอลกอฮอลล์ 0.0% เข้าข่ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต

  • 150
  •  
  •  
  •  
  •  

ใครจะรีวิวเบียร์แอลกอฮอลล์ 0.0% ฟังไว้ เพราะ อย.ได้ออกมาเตือนแล้วว่า ให้ระวัง โดยต้องไม่สื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มิฉะนั้นถือว่าผิดกฎหมาย

กรณีที่มีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ และมีการโฆษณาในทำนองที่ว่า เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอลล์ 0.0% ทาง นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา หรือ อย. ออกมาให้ข้อมูล การนำเบียร์มาสกัดแอลกอฮอล์ออกหรือลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงให้ไม่เกิน 0.5 ดีกรี หรือไม่เกิน 0.5 % จัดเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หากต้องการทำโฆษณา ต้องขออนุญาตจาก อย.ก่อน

โดยการโฆษณาต้องแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารตามความเป็นจริง พร้อมแสดงข้อมูลบนฉลากให้ผู้บริโภคทราบด้วย และการโฆษณาดังกล่าว ต้องไม่สื่อในทำนองที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงถึงเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

พร้อมแสดงข้อความ “เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์หรือสกัดแอลกอฮอล์ออก” เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวอยู่นั้น ทาง อย. พบว่า เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และ อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้รีวิว และหากพบความเชื่อมโยงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้วย

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลการอนุญาตของ อย. พบว่า การอนุญาตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “เครื่องดื่มมอลต์ที่สกัดแอลกอฮอล์ออก” และ “เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์” มีจำนวนทั้งสิ้น 23 รายการ


  • 150
  •  
  •  
  •  
  •