เมื่อองค์กรรวมข้อมูลกับเทคโนโลยี AI จะไม่ใช่ “นวัตกรรม” แต่เป็นเครื่องมือ “สร้างโอกาสธุรกิจ”

  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  

artificial-intelligence

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต้องเปิดรับเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรหรือการทำธุรกิจ ยังรวมถึงการสร้างโอกาสทางการแข่งขัน การเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ แต่ก็ยังไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหมดของนวัตกรรม สิ่งเหล่านี้…ทำให้เราจำเป็นต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ ว่าบรรดาเทคโนโลยีที่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในทางธุรกิจนั้น กำลังมอบอะไรให้กับเรา

ท่ามกลางความสับสนของการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี ประกอบกับสถานการณ์ยุคเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน กลายเป็นการจุดประกายให้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา TMA Thailand Management Day 2018 ในประเด็นด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และ AI โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง ดร.ปีเตอร์ เจ. เบนท์ลีย์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เบรนทรี จำกัด และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ให้ความรู้ในหัวข้อ Rise of AI and the World of Machine Learning

Dr.Peter J Bentley 01

“เพราะอนาคต ข้อมูลจะกลายเป็นมูลค่าของธุรกิจ ไม่ใช่แค่เรื่องสินทรัพย์ทางวัตถุ และทุกธุรกิจล้วนใช้งานคอมพิวเตอร์ นั่นหมายถึงการมีข้อมูลอยู่ในมือซึ่ง AI สามารถเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจได้ แม้ว่า AI และ Machine Learning จะเป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้ AI ช่วยหารายได้ ยกตัวอย่าง 5 ปีที่แล้ว อาชีพ Data Scientist ยังไม่เคยมีมาก่อนแต่ตอนนี้กลับเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการสูง รวมถึง Chatbot ก็เป็นอีกตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกนำมาใช้สร้างรายได้ และยิ่งทำให้การหารายได้จากอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันมีมากขึ้น”

Data + Technology เพิ่มมูลค่ามหาศาลให้ธุรกิจ

ดร.ปีเตอร์ ยังกล่าวถึงประเด็นความสำคัญข้อมูลว่า เราจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ว่าข้อมูลคือสิ่งสำคัญในทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่แบรนด์หรือบริษัท เนื่องจากข้อมูลสามารถสร้างประโยชน์ได้มาก ทั้งการพัฒนา การลดความเสียหายให้ธุรกิจและภาคการผลิต เช่น การนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับและติดตามสถานการณ์ เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

ส่วนเทรนด์การใช้งาน AI นั้น ปัจจุบันถูกนำมาใช้ในการคาดการณ์ คัดเลือกข้อมูล และอธิบายระบบที่มีความซับซ้อน อาทิ การบริหารจัดการคนภายในองค์กรแบบเชิงลึก, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับการใช้จ่าย, การวินิจฉัยหรือค้นหาวิธีรักษาที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงโรค-อาการ แม้กระทั่งการค้นคว้าทางการแพทย์ นอกจากนี้ AI ยังมีประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ทางธุรกิจ เพราะทุกธุรกิจล้วนมีข้อมูลที่จัดเก็บเป็นของตนเอง ซึ่ง AI สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าแก่บริการ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ เช่น ความต้องการของลูกค้า หรือสร้างหน่วยธุรกิจใหม่จาก AI ก็ตาม

Dr.Peter J Bentley 02

องค์กรไหนไม่ตื่นรับเทคโนโลยี = มองข้ามโอกาส

สำหรับประเด็นการใช้ AI ในประเทศไทยนั้น ดร.ปีเตอร์ แสดงความเห็นว่า ไทยถือเป็นประเทศที่เริ่มตื่นตัวในการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ บางธุรกิจก็มีการประยุกต์ใช้แล้ว แต่บางธุรกิจก็ยังคงไม่นำมาใช้

“ภาคเอกชนควรมีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรแล้ว การลงทุนก็ยังน้อย มีเพียงคอมพิวเตอร์และบุคลากรช่วยจัดเก็บบริหารข้อมูลก็สามารถดำเนินการได้แล้ว”

นอกจากนี้ ภาครัฐก็ต้องช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ AI เกิดขึ้นด้วย ยกตัวอย่างประเทศอังกฤษที่รัฐบาลทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เพื่อผลักดันให้อังกฤษกลายเป็นฮับของยุโรป รวมถึงประเด็นการผลักดันกฎหมายต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้เอกชนหันมาวิจัยพัฒนามากขึ้น ทำให้เราเห็นว่าในยุโรปมีบริษัทด้าน AI เกิดขึ้นถึงหลายพันบริษัท รวมถึงในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ที่เริ่มให้ความสำคัญกับ AI เป็นอย่างมาก


  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน