‘ธรรศพลฐ์’ประกาศซื้อหุ้นแอร์เอเชียคืนจาก ‘กลุ่มคิง เพาเวอร์’ มูลค่ารวม 8,279 ล้านบาท

  • 711
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากปีที่ผ่านมา สร้างกระแส ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์  จากการที่ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ และครอบครัว ได้ซื้อหุ้นจากธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยซื้อหุ้น บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ AAV (ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 55% ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย)ในสัดส่วน 39% จำนวน 1,892 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.20 บาท รวมมูลค่า 7,945 ล้านบาท

ล่าสุดได้มีการแจ้งจาก AAV ว่า ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ซื้อหุ้น AAV ในสัดส่วน 36.3% ในราคา 4.70 บาทต่อหุ้น รวมกว่า 1,761 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8,279 ล้านบาท จาก วิชัย  และครอบครัว ตอกย้ำความผูกพันกับสายการบิน พร้อมยืนยันแผนการขยายธุรกิจตามเป้าหมายเดิม

หลังจากขายหุ้นให้กับวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ และครอบครัวไป ทำให้ ธรรศพลฐ์ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 5% แต่หลังการซื้อขายในครั้งนี้จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วน 41.3% ได้เปิดเผยถึงเหตุผลในการเข้าซื้อหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภาว่า ตนเองมีความผูกพันกับธุรกิจสายการบินที่ตนเองได้ลงมือลงแรงตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสายการบิน และการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวทำให้กำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้น

“ขอให้ความมั่นใจว่า ผมและทีมงานผู้บริหารสายการบินที่ร่วมก่อตั้งสายการบินกันมาตั้งแต่วันแรกยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่บริหารของไทยแอร์เอเชียต่อไป พร้อมกับพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงานเต็มที่จนเรามีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยไทยแอร์เอเชียยังยืนยันการลงทุนเพื่อการเติบโตตามแผนปี 2561 นี้ โดยจะรับเครื่องบินใหม่จำนวน 7ลำ และคาดการณ์ผู้โดยสารอยู่ที่ 22 ล้านคน พร้อมเจาะตลาดอาเซียน อินเดีย และจีน” ธรรศพลฐ์กล่าว

การเข้าซื้อหุ้น AAV ในครั้งนี้ ทางธรรศพลฐ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) โดยภายหลังจากการซื้อขายหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภาเสร็จสมบูรณ์ ธรรศพลฐ์มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยจะยื่นคำเสนอซื้อวันที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นๆ ประมาณ 58.7 % ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AAVที่ราคาเสนอซื้อที่ 4.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น AAV ของ วิชัยก่อนหน้านี้ ทาง วิชัย ให้เหตุผลว่า เป็นการลงทุนในระยะยาวให้ตนเองและครอบครัว โดยจะใช้ประสบการณ์ธุรกิจของกลุ่มคิงเพาเวอร์ ที่ดำเนินการธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาส่งเสริมให้ไทยแอร์เอเชียเติบโตต่อเนื่อง และจะร่วมบริหารกับผู้บริหารชุดเดิมของไทยแอร์เอเชีย

 


  • 711
  •  
  •  
  •  
  •