AIS Business จับมือเหล่าพันธมิตรระดับโลก เปิดตัว AIS Cloud X จัดการคลาวด์เพื่อธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างเข้าใจเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ

 • 508
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Digital Transformation อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายธุรกิจให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่แพลตฟอร์มเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ซึ่งการจะทำให้เทคโนโลยีต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่าง Cloud เข้ามาช่วย แต่ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยี Cloud เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมาก

AIS Business ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพการทำธุรกิจ เห็นถึงการ Disrupt และความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเร็วมาก เทคโนโลยี Cloud ในแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจได้ นั่นจึงทำให้ Cloud ต้องสามารถตอบโจทย์การทำงานในด้านอื่นๆ ที่มากกว่าเดิม และเป็นที่มาของการให้บริการใหม่อย่าง AIS Cloud X ระบบนิเวศน์คลาวด์อัจฉริยะ (Intelligent Cloud Ecosystem)

 

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

 

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ชี้ว่า Cloud ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจรับมือความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที โดย AIS Cloud X จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการด้าน Cloud ได้ทั้งรูปแบบ Hybrid Cloud และ Multi-Cloud พร้อมเชื่อมต่อ 5G โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้แพลตฟอร์มหรือแอปฯ ตลอดเวลา

 

AIS Cloud X แหล่งรวมโซลูชันที่ธุรกิจต้องการ

ในช่วงต้นปีนี้ AIS ได้มีการนำเสนอ 5 กลยุทธ์สำหรับ AIS Business ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล โดย 1 ใน 5 กลยุทธ์ดังกล่าวได้พูดถึงเรื่องของ Digital Infrastructure และ Platform ซึ่ง Cloud ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เห็นได้จากรางวัลต่างๆที่มอบโดยพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Microsoft VMware Cisco หรือ Veeam

 

 

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีคราวด์มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก Cloud ในยุคใหม่จึงจำเป็นต้องตอบโจทย์ธุรกิจในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน นั่นจึงทำให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็น AIS Cloud X ภายใต้ 3 แนวคิด Connect, Compute และ Complete ซึ่งจะต้องรองรับการพัฒนาแอปฯ ภายใต้แนวคิดการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็วตามกฎความปลอดภัย (DevSecOps)

นอกจากนี้ต้องสามารถเชื่อมต่อการทำงานบนเครือข่ายหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็น 5G, Edge Computing, Multi-Cloud ที่สามารถใช้งานได้บน Cloud Native โดย Cloud จะต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกรูปแบบ รองรับการทำงานที่เร็วขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างตามความต้องการของลูกค้าได้ (Customize Service) ซึ่ง Microsoft คือเบื้องหลังของการทำงานที่ยืดหยุ่นและราบรื่น

 

จัดการ Data ให้เป็นเรื่องง่ายๆ บน Cloud X

การบริหารงานเรื่อง Data ก็เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากในเรื่องของกฎระเบียบ PDPA แล้ว ในบางองค์กร ยังอาจมีการควบคุมกำกับดูแลโดยหน่วยงานของภาครัฐ และหนึ่งเรื่องที่องค์กรเหล่านี้ต้องดำเนินการควบคุมดูแล คือ การเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้อยู่ในประเทศไทย ห้ามส่งข้อมูลของประเทศไทยออกสู่ต่างประเทศในรูปแบบ Sovereign Cloud ภายใต้มาตรฐานการปกป้องดูแล

 

 

และถือเป็นครั้งแรกที่ AIS Business เปิดให้บริการ Sovereign Cloud โดยเป็นบริการที่ได้รับการรับรองจาก VMware และถือเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการ Sovereign Cloud สำหรับองค์กรที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ในด้านการปกป้องข้อมูลในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ AIS Business ยังให้บริการในด้าน Business Log (Blog) โดยเป็นการร่วมมือกับ BlenData ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการด้านการเก็บ Log และช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลต่างๆ ขึ้นมาเพื่อทำการวิเคราะห์เมื่อเกิดขึ้น เช่น สามารถดึงข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือนที่ผ่านมาเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสามารถทำ Data Driven เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 

 

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการ Backup Data ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Veeam ซึ่งการ Backup อาจจะไม่เหมือนการ Backup แบบเมื่อก่อน เนื่องจากข้อมูล Backup สมัยก่อนมีความกระจัดกระจายและไม่มีการป้องกันที่ดีพอ ทำให้การ Backup ข้อมูลกลายเป็นเรื่องยากและเสี่ยงต่อการสูญหาย แต่ในส่วนของการบริการ AIS Cloud X จะช่วยให้ Data มารวมอยู่ที่เดียว และสามารถ Backup ได้บนหลายสถานที่ ไม่ว่าจะใน Site ลูกค้าเอง หรือบน Cloud ทำให้มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยต่อข้อมูล

 

AIS 5G NEXTGen Platform แพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจ

ที่สำคัญ AIS Cloud X ยังสามารถต่อเชื่อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรและ 5G จึงเป็นระบบนิเวศคลาวด์ที่สมบูรณ์อย่างไร้รอยต่อ รองรับความต้องการของธุรกิจที่ต้องการการประมวลผลอย่างรวดเร็ว รองรับงานที่ต้องการความแม่นยําสูง รองรับการทำงานในภาวะเหตุฉุกเฉิน (Critical Mission) และงานที่ต้องการความรวดเร็วในการตอบสนอง (Low Latency)

 

 

ทั้งหมดสามารถทำงานบน AIS 5G NEXTGen Platform ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันบน 5G คล่องตัว บริหารจัดการง่าย รวมถึงช่วย ขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการเติบโต การแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใด และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วบนระบบความปลอดภัยมาตรฐานโลก

 

ความร่วมมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยี

AIS Cloud X ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรอย่าง Microsoft ที่เป็นครั้งแรกของไทยในการให้บริการโซลูชัน  Azure Ecosystem โดย AIS เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียว พร้อมนําโซลูชัน Azure Arc ที่อยู่บน AIS Cloud X ที่จะช่วยให้ Data อยู่เฉพาะในประเทศไทยภายใต้โปรแกรม Azure go Local ที่มีทั้งความคล่องตัว ยึดหยุ่น ปลอดภัย ตอบสนองการทํางานของแอปพลิเคชันยุคใหม่ 

 

 

VMware กับบริการ Secure Multi-Cloud Managed Services โซลูชันที่ผสานระบบการจัดการและระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น VMware SD-WAN ที่ดูแลการใช้งานระบบเครือข่าย, VMware Carbon Black ที่ช่วยดูแลระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ และ VMware Cloud Health ที่ช่วยบริหารจัดการคลาวด์เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับองค์กรที่มีการใช้งานคลาวด์จากหลายสถานที่ร่วมกัน

Veeam โซลูชันด้านการ Backup, Recovery และ Migrate ข้อมูลบน Cloud ที่สามารถใช้งานได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมไปถึง Blendata ที่ร่วมกับ AIS ในการบริการเก็บ Log พร้อมด้วยการประมวลผล Big Data และยังมีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอีกมากมายที่จะมาช่วยตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย

 

 

AIS Cloud X รหัสลับความสำเร็จของธุรกิจ

หากจะเรียกให้ถูกก็ต้องบอกว่า Cloud X เป็น Ecosystem ที่มีโซลูชันต่างๆ จากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอยู่ภายใน โดยธุรกิจสามารถเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ในรูปแบบ Customize ไม่ใช่การให้บริการแบบ “One Size Fit All” และในอนาคตจะมีการพัฒนาโซลูชันให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

โดย คุณธนพงษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า เพราะ Cloud คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถทํา Digital Transformation ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ AIS Business จึงมุ่งคิดค้นพัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกเพื่อสร้าง Digital Ecosystem ให้สอดคล้องกับทิศทางและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

 

 

โดย AIS Cloud X จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในระบบประมวลผล Compute ที่เลือกได้ตามโจทย์ของธุรกิจที่แตกต่างกัน แถมยังสามารถ Connect เชื่อมต่อกับโครงข่าย 5G และ MEC และช่วยให้ธุรกิจ องค์กรต่างๆ สามารถใช้งาน Cloud ได้อย่าง Complete ช่วยให้ธุรกิจพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

หากสนใจเทคโนโลยี “AIS Cloud X” Intelligent Cloud Ecosystem วันนี้ AIS Business พร้อมให้บริการแล้ว และยินดีให้คำปรึกษา พร้อมเป็นผู้ช่วยในการทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจไปสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยศักยภาพของ “AIS Cloud X” Intelligent Cloud Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์มอย่างครบวงจร เพื่อร่วมสร้างเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทย เร่งขับเคลื่อนดิจัทัลทรานส์ฟอร์เมชันในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานที่ไว้ใจได้ในความสามารถอย่างมืออาชีพ

 • สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud ได้ที่ https://business.ais.co.th/
 •  สนใจปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่ E-mail : business@ais.co.th

AIS Business พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

 

#AISBusiness #AIS5G #AIS #5G #5GEcosystem #Edge #Cloud #Compute #Connect #Complete #AISCloudX  #IntelligentCloudEcosystem #OnPremise #MultiCloud #Microsoft #VMware #Veeam #Opsta #Blendata #Frontis #Buzzebees #NETbay #Appman #Blockfint #Keyceive #AIS5GNEXTGenPlatform #DigitalTransformation #DigitalBusinessEcosystem #YourTrustedSmartDigitalPartner

 


 • 508
 •  
 •  
 •  
 •