ความจริงอีกด้าน เมื่อ ทอท.ขอชี้แจงบ้าง กรณีการยื่นข้อเสนอพื้นที่เชิงพาณิชย์

  • 2.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

AOT

หลังกลายเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจ เมื่อ Minor International ถูกปฏิเสธข้อเสนอจากทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ด้วยเหตุผลที่ Minor International ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่มและการค้าปลีกในประเทศไทย โดย ทอท.ชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงเหตุผลที่ผิดระเบียบการยื่นข้อเสนอถึง 2 ประเด็นด้วยกัน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กลายเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาทันที เมื่อ Minor International ไม่เห็นด้วยกับการที่ ทอท.ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอ โดยทาง ทอท.ชี้แจงว่า Minor International ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่มและการค้าปลีกในประเทศไทย ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้

จนเกิดข้อสงสัยในรูปแบบการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งทีมงาน Marketing Oops! ได้ต่อสายตรงถึง ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

DR_Nitinai
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดย ดร.นิตินัย ชี้แจงว่า

“สำหรับการซื้อเอกสารและการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทั้งประเภทร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) และประเภทพื้นที่เชิงพาณิชย์ หรือการตั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะมีการยื่นข้อเสนอคล้ายกัน คือแบ่งออกเป็นการยื่นข้อเสนอแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และแบบกิจการร่วมลงทุน (Consortium) หรือหากบริษัทใดมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ก็สามารถยื่นเสนอบริษัทเดียวได้ โดยไม่ต้องมีการร่วมค้าหรือร่วมลงทุนใดๆ

Suvarnabhumi Airport

ทั้งนี้ การยื่นข้อเสนอแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และแบบกิจการร่วมลงทุน (Consortium) มีกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งในเวลาต่อมา Minor International ได้ทำการยื่นข้อเสนอแบบบริษัทเดียว แต่ในรายละเอียดแผนการดำเนินงานกลับให้ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยในทางกฎหมายถือเป็นอีกหนึ่งนิติบุคคล ซึ่งเท่ากับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ควรจะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ แม้ว่าบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะอยู่ในฐานะบริษัทลูกของ Minor International ก็ตาม

นั่นจึงทำให้ Minor International ผิดระเบียบการยื่นข้อเสนอในข้อที่ 5 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ระบุไว้ว่า

5. ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานนั้นต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงการร่วมค้าหรือการร่วมลงทุนนั้น ก่อนวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

ดังนั้น เมื่อดูประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของ Minor International พบว่า บริษัทที่มีประสบการณ์ในร้านอาหารเป็น บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่า Minor International เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารร้านอาหาร แม้ว่า Minor International จะอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจในการตัดสินใจแผนการดำเนินงานของบริษัทลูกก็ตาม แต่ในทางกฎหมายทั้ง 2 บริษัทถือเป็นคนละนิติบุคคล

Chaipat
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง และวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด (มหาชน)

นี่จึงเป็นที่มา ที่ทำให้ ทอท.ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของ Minor International ซึ่งผิดระเบียบการยื่นข้อเสนอในข้อที่ 3 ที่ระบุว่า

3. ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือ

3.2 มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประเภท Retail Business ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ/อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือท่าอากาศยานในประเทศไทย มีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทอท.จะพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จากเอกสารรับรองประสบการณ์และผลงานของนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน โดยผลงานของผู้ที่เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน สามารถนำมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ยกเว้นประสบการณ์และผลงานของบุคคลธรรมดาไม่สามารถนำมาเป็นประสบการณ์และผลงานในการพิจารณาคัดเลือกได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่สามารถรับรองผลงานหรือประสบการณ์ของตนเองได้

ทั้งนี้ รูปแบบการยื่นข้อเสนอของ Minor International จึงควรจะต้องอยู่ในรูปแบบการยื่นข้อเสนอแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่าง Minor International และ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนั้น การยื่นข้อเสนอของทาง Minor International จึงผิดระเบียบการยื่นข้อเสนอทั้งข้อ 3 และข้อ 5 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว

เรียกว่าฟังความทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วน…รอบด้าน


  • 2.7K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา