Areeya ชี้เทคโนโลยีสำคัญ แต่ใครทำให้เป็นจริงได้ก่อน พร้อมตั้งเป้าโต 30%

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

Areeya-01

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลภายใต้แนวคิด PropTech ด้วยการนำเทคโนโลยี Smart เข้ามาเชื่อมโยงกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถสื่อสารกับเจ้าของโครงการ และช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้บนแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวสูงอย่างคอนโดมิเนียม และโครงการในแนวราบ เช่น ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม เป็นต้น

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่อารียาฯ มีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการให้บริการหลังการขาย, ด้านการก่อสร้างและงานออกแบบ, ด้านการสื่อสารการตลาด เป็นต้น รวมไปถึงการลงทุนด้าน Digital Technology, Data Analysis และระบบ CRM เป็นต้น

Areeya-02

โดยคาดว่าในปี 2561 อารียาฯ ตั้งเป้าเติบโตอยู่ที่ 30% รวมมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบราว 8,000 ล้านบาท และแนวสูงราว 6,000 ล้านบาท โดยเตรียมวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวม 11 โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 10 โครงการและแนวสูง 1 โครงการ มูลค่ารวมประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทด้านกลยุทธ์ในการทำให้อารียาฯ ถึงเป้าหมายคือการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าผ่าน 4 กลยุทธ์หลักที่ประกอบด้วย งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น, ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่และการให้บริการตั้งแต่เริ่มและหลังการขาย

ขณะที่ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมีแนวโน้มขยับขึ้น 10% ด้วยปัจจัยด้านการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างชาติ (EEC) การใช้ชีวิตที่ดีถือเป็นจุดแข็ง (Strength Point) ของอารียาฯ มาตลอด 18 ปีนี้ สำหรับด้านนวัตกรรม อารียาฯ ได้เตรียมแผนการเป็น One Stop Application สำหรับลูกบ้าน เพิ่มเรื่อง Point Redemption และการจองคลาสออกกำลังกายในคลับเฮ้าส์ และการอำนวยความสะดวกในการจ่ายค่างวดบ้าน เป็นต้น

Areeya-03

อารียาฯ เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ แต่การให้บริการลูกบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญกว่า ซึ่งการพัฒนาให้บ้านอัจฉริยะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใครก็สามารถหามาใช้ได้ แต่สามารรถครอบคลุมทุกความต้องการของลูกบ้านแล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการพื้นฐานของลูกบ้านคือความสะดวกสบายในการพักอาศัยและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยอารียาฯ มีแอพฯ เพื่อให้ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาทั้งดานไฟฟ้าและประปาได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งสามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทางอารียาฯมีทีมช่างที่พร้อมรองรับการดูแล

Areeya-04

เพื่อให้ลูกบ้านสามารถสัมผัสได้ทั้ง Function และ Emotional ภายใต้แนวคิด “สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต” (Aesthetic of Living)


  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา