เปิดตัว “BAREIT” กองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทสนามบินกองแรกในไทย เข้าลงทุนในสนามบินสมุย เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 • 4.8K
 •  
 •  
 •  
 •  

 

เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่ซบเซามานานเกือบ 3 ปี กำลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหลายหน่วยงาน ทำให้ภาพรวมสถิติการท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสารโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่า 75% และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 53% (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และคาดว่าตลอดปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นเป็น 7-10 ล้านคน นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่จะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง

 

เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยว

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากมาสัมผัสสักครั้ง ต้องมีชื่อเกาะสมุยขึ้นมาในลิสต์แรกๆ เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ จุดดำน้ำต่างๆ ธรรมชาติสวยงามบนเกาะและรอบๆ เกาะ รวมถึงกิจกรรม Full Moon Party ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมเยียนได้ตลอดทั้งปี

เกาะสมุยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 7 เกาะที่ดีที่สุดในโลก (7th best island in the world) และเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2564 จัดอันดับโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel and Leisure โดยได้รับคะแนนจากนักเขียนและนักอ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่ามีชายหาดที่สวยงาม พร้อมทั้งมีอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ในส่วนของฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนที่สมุยจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนของทุกปี และในปีนี้เมื่อเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์แล้วจึงมีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาที่เกาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและการท่องเที่ยว

 

สนามบินสมุยประตูแรกสู่การพักผ่อน

นอกจากตัวเกาะสมุยที่มีความน่าสนใจแล้ว สนามบินสมุยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทำเลตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งเป็นสนามบินเอกชนแห่งแรกของไทย มีจุดเด่นในด้านการออกแบบสไตล์รีสอร์ท มีลักษณะอาคารเปิดโล่ง เพื่อให้บรรยากาศภายในสนามบินดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับวิถีชาวเกาะ รองรับเที่ยวบินจากสิงคโปร์ ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ และจากเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น เชียงใหม่ และ ภูเก็ต นอกจากนี้ ยังเป็นสนามบินเเห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปี 2559 และ 2560 และการันตีด้วยรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (Top Ten Airport Worldwide) ในปี 2560

 

โอกาสทองของการเปิดประเทศ

เมื่อดูจากสถิติจำนวนผู้โดยสารช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างปี 2559-2562 พบว่าสนามบินสมุยสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเฉลี่ย 2.4-2.6 ล้านคน/ปี และการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนี้ อาจมีแนวโน้มสูงว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเกาะสมุยมากขึ้น โดยคาดการณ์จากตั๋วเครื่องบินที่ถูกจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเท่ากับระดับปกติและอาจเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

จึงเป็นโอกาสทองของนักลงทุน ที่อยากลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างสนามบิน ซึ่งล่าสุด ทาง บมจ. การบินกรุงเทพ หรือ BA ได้จัดตั้ง “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ BAREIT” กองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทสนามบิน โดยจะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย

กองทรัสต์จะมีรายได้จากการเช่ากลับอย่างสม่ำเสมอโดยบริษัทย่อยของ BA เป็นเวลา 25 ปี โดยมีประมาณการอัตราผลตอบแทนจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยในปีแรก ประมาณ 8.09-8.95% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายที่จะเข้าลงทุน (อ้างอิงประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 สำหรับช่วงมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งแสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน)

 

 

ความท้าทายของ BAREIT ไม่เพียงเป็นกองทรัสต์กองแรกในไทยที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทสนามบิน แต่ยังบริหารงานโดยบมจ. การบินกรุงเทพ ซึ่งมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องการบริหารและจัดการที่มีมากว่า 30 ปี ตั้งแต่เปิดดำเนินการในสนามบินสมุย กองทรัสต์ยังมีโอกาสการเพิ่มทุนในทรัพย์สินสนามบินอื่นๆ ที่บมจ.การบินกรุงเทพเป็นเจ้าของ เช่น สนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด ซึ่งทั้ง 2 สนามบินนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ดังนั้นก้าวแรกของการลงทุนในสนามบินสมุยในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนใน BAREIT ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีโอกาสการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

 

Reference

 • BAREIT Press Release
 • ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ BAREIT ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

 • 4.8K
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE