เปิดตัวครั้งแรก “เบน คิง” หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทยคนใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BEN KING12

“เบน คิง” คือชื่อของหัวหน้าฝ่ายธุรกิจคนใหม่ของ Google ประเทศไทย ที่เริ่มงานอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. ที่ผ่านมา ทำหน้าที่ดูแลการขาย ธุรกิจ และฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าธุรกิจมาแล้วหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงมีความเข้าใจคนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นการขยายธุรกิจของ Google ในประเทศไทย จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

เบน ได้แสดงความเห็นต่อ การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ โดยระบุว่า คนไทย 64% มีการใช้งานสมาร์ทโฟนในรูปแบบต่างๆ และใช้มือถือในการซื้อของคิดเป็นสัดส่วน 31%   ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับ อเมริกาที่มีประมาณ 10% และสหราชอาณาจักรที่ประมาณ 7%

สิ่งนี้ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่า นักธุรกิจต้องเข้าใจ Micro Moment เพื่อให้สามารถทำตลาดกับผู้บริโภคคนไทยได้ โดยที่ Micro Moment คือ ความรู้สึกในทุกขณะของผู้บริโภค ซึ่ง มือถือ คือสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น

– 40% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านทางวิดีโอ Youtube เช่น การซ่อมรถ, งานช่างฝีมือต่างๆ

– 69% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าออฟไลน์ ดังนั้น จึงมี channel มากมายบน Youtube

– 29% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน ค้นหาธุรกิจต่างๆ บนมือถือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงธุรกิจต่างๆ ได้

และ ในการเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เบน ได้ วาง 4 นโยบาย ที่จะผลักดันธุรกิจ Google และพัฒนาประเทศไทยให้ “Go Online” มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนี้

google-office

1) สร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภค

Google คือผู้นำการให้บริการ Online ของโลกนี้ ทั้งบริการ Search ค้นหาที่คนไทยนิยมมากที่สุด 99% คนไทยใช้ Google หาข้อมูล บริการ Youtube คือ วิดีโอออนไลน์ที่คนไทยใช้งานติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค จะมีส่วนส่งเสริมให้การเข้าถึงออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น

2) สร้าง Local Content

Google ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น และเชื่อว่า คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะมาจากในท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น จึงผลักดัน Cultivate Local Content ทำให้มีคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยมากๆ ทั้งบทความ และวิดีโอ มีโครงการ Love Your Language Program ผลักดันให้คนไทยสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน

BEN KING5

3) สร้างการศึกษา สร้างคน

สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยยังมีจำกัดคือ การศึกษาที่เป็นดิจิทัล ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในประเทศไทย ดังนั้น Google ที่มีเครื่องดิจิทัลในการพัฒนาคน จะผลักดันให้การเรียนการสอนในไทยมีการนำเครื่องมือดิจิทัลไปใช้งานมากขึ้น โดยทำผ่านโครงการต่างๆ เช่น Ignite Program เพราะเรื่องการพัฒนาคนมีความสำคัญต่อประเทศ

4) สร้างโอกาสทางธุรกิจ SME

โครงการที่ Google ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปี คือ ธุรกิจไทย Go Online เพราะต้องการให้ SME ของไทย ที่สร้าง 40% ของ GDP สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น มีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น โดยมีโครงการ Google My Business ที่ช่วยให้ SME ใช้ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

นี่เป็นเรื่องการเปิดตัวครั้งแรกของ เบน คิง เท่านั้น เชื่อว่าครั้งต่อๆ ไปจะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้น และ Markertingoops จะไม่พลาดนำเสนออย่างแน่นอน โปรดติดตามอย่างไม่กระพริบ

Copyright © MarketingOops.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •