ทำความรู้จักกับ “ชาวบ้านปางขอน” เกษตรกรต้นทางผู้ปลูกเมล็ดกาแฟเพื่อผู้ดื่ม คาเฟ่ อเมซอน

  • 8.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

Cafe_Amazon_1

สำหรับบางคน การได้นั่งจิบกาแฟท่ามกลางธรรมชาติอันแสนรื่นรมย์ ถือเป็นความสุขที่เรียบง่ายอย่างหนึ่ง แต่ทราบหรือไม่ว่า เมื่อปลายทางมีความสุข คนต้นทางอย่างผู้ปลูกกาแฟก็มีความสุขเช่นกัน

Cafe_Amazon_2

ความสุขของ ภู คือการได้เฝ้าดูต้นกล้ากาแฟเติบโต

ภู เกษตรกรชาวเขาผู้ปลูกกาแฟ จากชุมชนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางเดียวกับน้ำตกขุนกรณ์ คุณจะได้พบ “บ้านปางขอน” ชุมชนเกษตรกรชาวเขา ที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงในตำบลห้วยชมภู ชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งขุนเขาและสายหมอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน” แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรบนที่สูง อีกทั้งยังเป็นที่ที่สาวกกาแฟอาราบิก้าต้องมาให้ได้

Cafe_Amazon_3

แม้กาแฟอาราบิก้ามีการปลูกในหลายพื้นที่ ถึงจะเป็นสายพันธุ์เดียวกัน ถ้าปลูกในพื้นที่ที่ต่างกัน เสน่ห์ของอาราบิก้าก็ต่างกันไปตามพื้นที่นั้นๆ ด้วยความเป็นภูเขาสูงและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเพาะปลูก วันนี้ปางขอนถือเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดี และชื่อของกาแฟปางขอนก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น หากใครอยากมา เราแนะนำให้มาช่วงเดือนมกราคมที่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟพอดี

หลายคนอาจไม่ยังไม่รู้ว่า ก่อนที่ชาวบ้านปางขอนจะมีอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจริงจังอย่างทุกวันนี้ พวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐาน ทำไร่เลื่อนลอย (ปลูกข้าวโพด) เลี้ยงสัตว์ รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว ต่อมาเมื่อได้รับการส่งเสริมเรื่องการปลูกกาแฟจากหน่วยงานต่างๆ ความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีรายได้พอที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

Cafe_Amazon_4

ในช่วงปีที่ผ่านมา คาเฟ่อเมซอน ได้ร่วมมือกับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในการจัดทำโครงการ “จัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน” (Community Coffee Sourcing) โดยเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และรับซื้อเมล็ดกาแฟกะลา นำร่องกับวิสาหกิจชุมชนบ้านปางขอน” และ “วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน” ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ถือเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายเมล็ดกาแฟ สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยผลผลิตจากโครงการฯ ถูกนำมาแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟที่ชงเป็นกาแฟเสิร์ฟในร้านคาเฟ่ อเมซอน

หลังจากเกษตรกรชาวเขาเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เพิ่มทักษะอาชีพ มีระบบราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมถึงมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้พวกเขายินดีที่จะซื้อขายร่วมกัน และมั่นใจได้ว่ามีตลาดรองรับผลิตผลที่ปลูก

กาแฟที่ท่านกิน ถือว่าช่วยเติมเต็มชีวิตของเกษตรกรอย่างเรา

Cafe_Amazon_5

กาแฟทุกแก้วที่เราได้ดื่มในร้านคาเฟ่ อเมซอน มีส่วนช่วยให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขมากขึ้น เพื่อตอบแทนผู้ดื่มกาแฟทุกคน ชาวบ้านปางขอนจึงมีส่วนร่วมในการถ่ายทำ Music Video นี้ โดยวางอุปกรณ์การปลูกกาแฟ มาถือกล้องถ่ายรูปที่ทีมงานได้จัดเตรียมให้เพื่อบันทึกภาพความสุขด้วยตัวเขาเอง ถ่ายทอดผ่าน Music Video เพลง “ขอบคุณ” ที่ท่อนแร๊พแต่งและร้องโดย กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่

httpv://youtu.be/cu02qO6xHBk

จาก Music Video จะเห็นว่า นอกจากผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวเขาบ้านปางขอน พวกเขาสามารถยึดอาชีพปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลัก ที่สร้างรายได้ที่แน่นอนจนเลี้ยงครอบครัวได้ ถือเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ดื่มกาแฟคาเฟ่ อเมซอนทุกคน คุณสามารถสแกน QR Code ข้างแก้วกาแฟของคาเฟ่ อเมซอน ในการรับชม Music Video เพลง “ขอบคุณ” ที่ส่งต่อความสุขของผู้ปลูก มาสู่ผู้บริโภคที่ได้ดื่มอย่างจริงใจ

ในโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแค่ชุมชนบ้านปางขอนเท่านั้น คาเฟ่ อเมซอนมีแผนการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชนในพื้นที่อื่นๆ อีกหลายพื้นที่ในอนาคต และจะขยายการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน ในวงกว้างมากขึ้น

Cafe_Amazon_7

ทุกบรรทัดบทความนี้ อาจไม่สามารถถ่ายทอดชีวิตของชาวบ้านปางขอนได้ทั้งหมด เราอยากสื่อให้คุณผู้อ่านที่ชอบดื่มกาแฟรับรู้ว่า ในทุกๆ แก้วของกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มีส่วนทำให้ชีวิตของเกษตรกรชาวเขาบ้านปางขอนดีขึ้น ซึ่งนี่จะเป็นความสุขของคนดื่ม และคนปลูกกาแฟอย่างพวกเขา


  • 8.7K
  •  
  •  
  •  
  •