6 ผู้เชี่ยวชาญวงการสื่อชี้คุณสมบัติคนสื่อยุคดิจิทัล

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

ภาพข่าว2

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยคณะนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 9 – 10 ได้จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ Change to Shine: สื่อเปลี่ยน คนต้องปรับ ขึ้นที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิร์ล โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานอำนวยการ บริษัท วายแอนด์อาร์ ประเทศไทย คุณวรปรียา อู่เจริญ Talent Director บริษัทแมคเเคน เวิลด์กรุ๊ป ประเทศไทย คุณนนท์วัฒน์ เขคม Chief Data Officer บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด คุณพิทักษ์ ไปเร็ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ และคุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเนื้อหา Tencent Thailand (Joox, Sanook) และคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ หรือ อู๋ Wink Wink Production Co.Ltd

งานสัมมนาเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ จากนั้นจึงเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของวิทยากรทั้ง 6 ท่าน ซึ่งผู้ดำเนินรายการได้แก่ คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ จากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. โดยประเด็นในการสัมมนาได้มีการกล่าวถึงคุณสมบัติของบุคลากรด้านสื่อ ซึ่งเป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบัน ในด้านของทักษะ คุณนนท์วัฒน์ เขคมให้ความเห็นว่า คนที่จะเข้ามาทำงานด้านสื่อควรจะมีความรู้กว้างหลายๆ ด้าน แต่เจาะลึกในเรื่องที่ชำนาญ หรือที่เรียกว่า T-skill เนื่องจากต้องทำงานประสานกันหลายหน่วยงาน และต้องสามารถทำงานแทนกันได้

ขณะเดียวกันคุณศรีสุดาก็ได้เสริมว่า เรื่องของ big data เป็นเรื่องที่คนทำงานด้านสื่อจำเป็นต้องเรียนรู้หากต้องการทำงานด้านสื่อดิจิทัล เพราะจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงที่สุด

นอกจากเรื่องทักษะแล้ว คุณวรปรียาได้เน้นย้ำเรื่อง passion การมีแรงบันดาลใจหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำงานด้านสื่อ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์งานได้ดี ไม่ใช่คิดถึงเรื่องของเงินค่าตอบแทนเป็นหลัก

“เราดูว่าคุณมีความอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา เราไม่ต้องการคนเก่งขั้นเทพ เรายินดีให้เด็กทำผิด เพราะเราต้องการไอเดีย ภาษายุคใหม่เขาเรียกว่า ‘หาต่อมคันของคุณให้เจอ’ เพราะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และมันไม่มีคำตอบตายตัวในหนังสือ เพราะฉะนั้น passionเป็นเรื่องสำคัญ” คุณโอลิเวอร์กล่าวเสริม

ขณะที่คุณวีรยุทธ เสริมในเรื่องของ การมีสัมมาคารวะ และการเคารพผู้ใหญ่ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องจำเป็นในยุคนี้ แม้ว่าอุตสาหกรรมสื่อจะเปลี่ยนไปอย่างมากมายก็ตาม วัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่สำคัญที่เด็กรุ่นใหม่ต้องปรับตัวให้ได้ หากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ทัศนคติที่ดีต่องานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานสัมมนา คุณพิทักษ์ได้ขยายความในประเด็นนี้ว่า ทัศนคติเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม เพราะฉะนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่องาน จะทำให้ประสบความสำเร็จในการสมัครงาน และมีความสุขในงานที่ทำ

สุดท้ายนอกจากคุณสมบัติด้านทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กรแล้ว คุณสมบัติด้านความอดทนต่อการทำงาน เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยังใช้ได้ตั้งแต่ยุคสื่อดั้งเดิมมาจนถึงยุคสื่อดิจิทัลเช่นในปัจจุบัน


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •