DAAT แนะนำให้ระงับการลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลอย่างน้อยถึงวันที่ 20 ต.ค. 59

 • 180
 •  
 •  
 •  
 •  

ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล Digital Advertising Association (Thailand) หรือ DAAT ได้ออกมาประกาศแนวปฏิบัติด้านการโฆษณาดิจิทัลในช่วงไว้อาลัย (ฉบับที่2) ซึ่งเชื่อว่าน่าจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้กับนักการตลาดและผู้ลงโฆษณาได้ โดยเนื้อหาใจความมีรายละเอียดดังนี้

daat1

แนวปฏิบัติด้านการโฆษณาดิจิทัลในช่วงไว้อาลัย

แนะนำให้ระงับการลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลอย่างน้อยจนถึงสิ้นวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 และอาจพิจารณาเริ่มลงสื่อโฆษณาอีกครั้งได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 00.01 น. โดยทั้งนี้ให้ ระมัดระวังการนำเสนอเนื้อหาในงานโฆษณา ควรนำเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความบันเทิงทุกประเภท ไม่มีภาพโฆษณาที่มีการแต่งกายหรือกิริยาอาการไม่เหมาะสม และควรพิจารณาใช้โทนสีที่เหมาะสม ไม่มีสีสันฉูดฉาดเกินสมควร

ทั้งนี้ ลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลหมายรวมถึง

 • สื่อ Digital ในรูปแบบ Reservation Display/Video ad บนพื้นที่ internet
 • สื่อ Digital ในรูปแบบ Self-serve or Biddable Media (Google Display Network, YouTube, Facebook, Programmatic และอื่นๆ)
 • สื่อ Social Media

 • 180
 •  
 •  
 •  
 •