ตลาด PR + Social Media ในมุมมองของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  เปิดเผยว่าแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวในปีนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) เติบโตประมาณ 10% จากปีก่อนที่อยู่ในภาวะทรงตัว โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 4,500-5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา

ทิศทางการประชาสัมพันธ์ปีนี้ องค์กรเอกชนและภาครัฐ จะให้ความสำคัญกับโครงการรับผิดชอบทางสังคม (CSR)  แต่จะลงลึกในเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนและแข็งแกร่งให้กับองค์กร มากกว่าเพียงการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อ  ด้วยการใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีข่าว (White Ocean) เพื่อผลักดันให้องค์กรเข้าสู่ทำเนียบองค์กรธุรกิจ “สีขาว”

ดังนั้น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในปีนี้ จะเน้นการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications)  ด้วยการปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับบุคคลในองค์กร (Individual Social Responsibility:ISR)  เพื่อสร้างทัศนคติและความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ภายในองค์กร ก่อนที่จะเผยแพร่ภาพลักษณ์ดังกล่าวผ่านสื่อ

อีกแนวโน้มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในยุคโซเชียล มีเดีย ปีนี้  คือ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Brand)  ผ่าน Social Network  เป็นการสื่อสารในยุคนิวมีเดีย ที่มีประชากรทั่วโลกใช้กว่า 20% รวมทั้งประเทศไทย  ผ่านเฟซบุ๊ค, ไฮไฟว์, เว็บบล็อก  และทวิตเตอร์  เพราะเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้บุคคลและองค์กร

Source:  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •