พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ระวัง ขายของไม่โชว์ราคามีสิทธิ์ถูกปรับ 1 หมื่นบาท

  • 3.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงพาณิชย์ออกโรงเตือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยเฉพาะที่ขายผ่านทางเฟซบุ๊กให้ปิดป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจน หากไม่ปฏิบัติถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หลังจากมีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่า มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายๆ ร้านไม่ยอมปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย แต่ให้ผู้สนใจใช้วิธี Inbox เข้าไปถามราคา

inbox

การกระทำดังกล่าว ถือว่าผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้การจำหน่ายสินค้าและบริการ จะต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เป็นตัวเลขภาษาอารบิก แสดงขนาด ปริมาณ น้ำหนักให้ชัดเจน ราคาต้องเป็นภาษาไทย ราคาต้องตรงกับราคาที่ขายจริง แต่หากขายต่ำกว่าราคาปกติ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจน และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาสินค้าและบริการ เช่น ค่าขนส่ง ค่าหีบห่อ ฯลฯ ก็ต้องแจ้งให้ชัดเจนเช่นกัน

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้า โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569 และเมื่อมีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ผู้ที่แจ้ง จะได้รับสินบนนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ เช่น หากปรับสูงสุด 10,000 บาท ก็จะได้รับส่วนแบ่ง 2,500 บาท

ขณะที่กรณีการจำหน่ายสินค้าปลอมทางเฟซบุ๊ก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตรวจสอบและร่วมมือกับเจ้าของสิทธิ์ในการ Report เข้าไปยังเฟซบุ๊ก เพื่อให้ปิดบัญชีอย่างต่อเนื่อง และยังได้ร่วมมือกับเจ้าของสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งการสืบค้นหาสถานที่ที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าและเข้าไปจับกุม

 


  • 3.8K
  •  
  •  
  •  
  •