Facebook เปิดตัวโซลูชั่นข้ามประเทศและหลักสูตรอีเลิร์นนิงเพื่อธุรกิจ

  • 447
  •  
  •  
  •  
  •  

fb b

ในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 50 ของผู้ใช้ Facebook ทั่วภูมิภาคเอเชียได้เชื่อมต่อกับธุรกิจในต่างประเทศ อย่างน้อยหนึ่งราย ในแต่ละวัน ธุรกิจที่กำลังเติบโตไปทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้ได้ติดต่อกับลูกค้ารายใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในต่างประเทศและต่างภูมิภาค นั่นคือเหตุผลที่เมื่อปีที่แล้ว Facebook ได้เปิดตัวโซลูชั่นข้ามประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในการเข้าสู่เศรษฐกิจแบบเคลื่อนที่ระดับโลกครั้งใหม่ผ่าน Facebook

ขณะนี้ Facebook ได้เปิดตัวฟีเจอร์ข้ามพรมแดนใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและเติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย ขยายกิจการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสนับสนุนให้ธุรกิจระดับนานาชาติประสบความสำเร็จและเติบโตในประเทศอินโดนีเซีย

การใช้ภาษาที่มีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม
ในขณะที่ธุรกิจกำลังขยายกิจการในประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ๆ การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้ภาษาที่ลูกค้าคุ้นเคยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยโซลูชั่นการใช้ภาษาที่มีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาได้อย่างหลากหลายในหนึ่งแคมเปญ และ Facebook จะจับคู่ภาษาที่เหมาะสมเข้ากับผู้ใช้ที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โซลูชั่นนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการกำหนดงบประมาณสำหรับภาษาต่าง ๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจาก Facebook จะกำหนดงบประมาณให้ได้ผลดีที่สุด โดยยึดงบประมาณทั้งหมดและวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณเป็นหลัก

กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในหลากหลายประเทศ
ในอดีต ผู้โฆษณาสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ Lookalike Audiences ทั่วโลก เพื่อค้นหาลูกค้าในประเทศใหม่ที่มีศักยภาพที่ดีที่สุด ในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ Lookalike Audiences ในหลากหลายประเทศ เพื่อค้นหาลูกค้าที่ดีที่สุดรายต่อไปด้วยการรวมประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ไว้ด้วยกันได้

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบหลากหลายเมือง
ในการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่ไม่คุ้นเคย ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อการลงทุนค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา ในปัจจุบัน ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบหลากหลายเมือง ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถกำหนดเมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่มีขนาดประชากรสูงกว่าจำนวนที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลเมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทีละเมือง

เครื่องมือค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจข้ามพรมแดนด้วย Facebook IQ
ในปัจจุบัน ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการจะขยายกิจการด้วยวิธีการใดและที่ไหน ด้วยการยึดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนในอนาคตจากเครื่องมือค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจข้ามพรมแดนด้วย Facebook IQ ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่ให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับประเทศจากผลลัพธ์ของแคมเปญที่ผ่านมาบน Facebook, Instagram และ Audience Network

หลักสูตรอีเลิร์นนิง Blueprint เกี่ยวกับ ‘การขยายธุรกิจข้ามพรมแดน’
การศึกษาเป็นย่างก้าวสำคัญในขณะที่ธุรกิจกำลังตัดสินใจที่จะขยายกิจการและจ้างพนักงานใหม่ Facebook จึงได้พัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง Blueprint เกี่ยวกับการขยายธุรกิจข้ามพรมแดนด้วย Facebook เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำแบรนด์ของตนเองสู่เวทีระดับโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นเพื่อธุรกิจของ Facebook คลิกไปที่ https://www.facebook.com/business/


  • 447
  •  
  •  
  •  
  •