จับตา 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก GE – J&J – Toshiba แตกตัวเพื่อแก้ปัญหาและมองหาโอกาสของตลาดให้ทันโลก

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

ในอดีตการทำธุรกิจจะเน้นความแข็งแกร่งและใช้ความแข็งแกร่งขยายธุรกิจทั้งการเข้าซื้อและขยายตลาดไปสู่ตลาดอื่นๆ ที่มีโอกาสและน่าสนใจ สร้างความหลากหลายให้ธุรกิจ จนส่งผลให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากและแต่ละธุรกิจล้วนมีความมั่นคงผ่านกาลเวลาจนมีอายุมากกว่า 100 ปีอย่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง GE (Genernal Electric) ที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโทมัส อัลวา เอดิสันในช่วงปี 1889, Johnson&Johnson ถือกำเนิดในปี 1886 จาก 2 พี่น้องตระกูล Johnson และ Toshiba บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นการรวมตัวของ 2 บริษัทที่ถือกำเนิดในช่วงปี 1875-1890

ทว่า ในโลกยุคดิจิทัลการทำธุรกิจเปลี่ยนไป แม้ธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคงมีอายุยืนมายาวนาน ก็สามารถเสียท่าให้กับบริษัทที่คิดไวทำไว และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ตรงจุด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์มีสูงและต้องการผลิตภัณฑ์เร็ว ซึ่งเห็นได้ชัดจากกรณีของ Johnson&Johnson ที่จะแตกออกเป็น 2 บริษัท โดยบริษัทแรกเน้นผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะที่อีกบริษัทจะเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหากรณีฟ้องร้องของแป้งเด็กที่มีการระบุว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในเด็ก ขณะที่ GE (Genernal Electric) จะแตกออกเป็น 3 บริษัททั้งด้านการบิน, ด้านการดูแลสุขภาพและด้านพลังงาน ซึ่งมาจากปัญหาสะสมจากผลกระทบทั้งเหตุการณ์ 911 ที่ทำให้ธุรกิจการบินเกิดปัญหา วิกฤตการเงิน (Hamburger Crisis) ที่ส่งผลต่อธุรกิจการเงิน และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจด้านพลังงานอย่างหนักและกระทบไปถึงนักลงทุนผู้ถือหุ้น

ด้าน Toshiba ก็มีการแตกบริษัทออกเป็น 3 ธุรกิจทั้งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน, ธุรกิจพลังงานและธุรกิจอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โดยทั้ง 3 ธุรกิจจะแยกตัวออกจากกันและบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยจะเน้นไปที่ธุรกิจพลังงานที่รวมถึงแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่เน้นไปที่ชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ ซึ่ง Toshiba ประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่เกิดระเบิดจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในปี 2554

ซึ่งต้องจับตาต่อไปว่า เมื่อทั้ง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่และเก่าแก่ของโลก แตกตัวออกมาเป็นบริษัทต่างๆ จะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญได้อยู่หรือไม่ แต่อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง เพราะหากบริษัทในส่วนที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ได้ก็สามารถยุบ ปิดหรือเลิกกิจการนั้นได้ โดยไม่กระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ที่มีโอกาส ซึ่งจะช่วยให้ชื่อเสียงของทั้ง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่และเก่าแก่ยังคงอยู่ในโลกธุรกิจต่อไปได้อีกยาวนาน

 

Source: ForbesJapan Today


  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE