Google ประกาศความสำเร็จโครงการ “Saphan Digital” ฝึกอบรม SME กว่าแสนราย

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ซ้ำยังมีปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเข้ามาเสริมด้วย จนมีรายงานว่า GDP ประเทศไทยลดลงถึง 6.1% ในปี 2564 ขณะที่ธุรกิจ SME ของไทยมีมากกว่า 3 ล้านราย นอกจากนี้ SME ยังมีส่วนช่วยสนับสนุน GDP ของประเทศไทยถึง 45% โดยมีรายงานว่า SME กว่า 1.34 ล้านรายได้รับผลกระทบ

Google ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจ SME จึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพันธมิตรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย จับมือประกาศความสำเร็จโครงการ “Saphan Digital” ที่ได้บรรลุตามเป้าหมายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากกว่า 100,000 ราย เป็นไปตามเป้าหมายที่ Google ได้ประกาศไว้

สำหรับ โครงการ “Saphan Digital” เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ Google ประเทศไทยมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้คนให้มีทักษะดิจิทัล เพื่อที่จะรองรับการปรับตัวและเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเป็นโครงการที่เน้นการให้ความรู้แบบครบวงจร ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้าน e-Commerce การสร้างร้านค้าดิจิทัลและการโฆษณาสำหรับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร พร้อมเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

ด้าน นางสาวอภิชญา เตชะมหพันธ์ หัวหน้าฝ่าย Google Customer Solutions ประจำประเทศไทย ชี้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Google ได้มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1.2 แสนราย และมากกว่า 50% เป็นกลุ่มผู้หญิง แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลถึง 22% เชียงใหม่ 9% ลพบุรี, ภูเก็ตและขอนแก่น จังหวัดละ 3% ขณะที่ประเภทธุรกิจ SME ที่เข้าร่วมมากที่สุด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีถึง 33% ส่วนกลุ่มแฟชั่นมี 24% และกลุ่มค้าปลีกมี 13%

ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจากรายงานของ Kantar Google Impact Research ชี้ให้เห็นว่า 34% ของผู้ประกอบการ เชื่อว่าธุรกิจไม่สามารถผ่านสถานการณ์ Covid-19 ไปได้ หากธุรกิจนั้นไม่ใช่แพลตฟอร์มดิจิทัล ขณะที่ธุรกิจที่ดำเนินกิจการในรูปแบบดิจิทัลแล้ว มีแนวโน้มที่จะใช้ธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลต่อไป

ขณะที่ 87% ของธุรกิจ SME ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะช่วยเหลือธุรกิจของตนเองให้รอดพ้นสถานการณ์ Covid-19 นอกจากนี้ 99% ของผู้ประกอบการ SME เห็นด้วยว่า การได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง และ 75% มองว่าโครงการนี้ได้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วง Covid-19

ไม่เพียงเท่านี้ 83% ของผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ไปสร้างและอัพเดตข้อมูลโปรไฟล์ในหน้าร้านค้าออนไลน์ ขณะที่ 65% ของธุรกิจ SME สามารถมองเห็นการเติบโตของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังเห็นว่า ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศและช่วยนำธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์

Google ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถเป็นประโยชน์ได้กับทุกคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2573 โดยในอนาคต Google พร้อมที่จะอัพเดทเนื้อหาความรู้ให้มีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น พร้อมขยายการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง SME เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการติดตามผลการนำทักษะดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถค้นหาโครงการ “Saphan Digital” โดยผู้ประกอบการธุรกิจ SME และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา