อีซูซุ เกาะติดเทรนด์ดึงสื่อ Viral VDO เป็นไฮไลท์หลักให้กับ ISUZU Marketing Brains Challenge 2014

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จากกระแสของวิดีโอดังๆ ที่ส่งต่อๆ กันมาในหลายๆ แคมเปญทำให้นักการตลาดยอมรับ และเห็นถึงพลังของ Viral VDO กันพอสมควร ตั้งแต่ความดังของเว็บไซต์ YouTube.com แพลตฟอร์มคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอ และพลังของการแชร์วิดีโอที่น่าสนใจและน่าประทับใจ ซึ่งเห็นกันได้จากวิดีโอดังๆ ที่ผ่านมา เช่น Gangnam Style, Halem Shake และล่าสุดจาก Ice Bucket Challenge ที่เป็นกระแสกันระดับโลก และสร้างปรากฏการณ์การเข้าถึง (Engagement) ในแบบท้องถิ่น และการสร้างวิดีโอจากผู้บริโภคทั่วโลกกันเลยทีเดียว

จากเทรนด์และกระแสของViral VDO ที่กล่าวมา ทำให้ทาง อีซูซุ ซึ่งปกติทุกปีจะมีการจัดโครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge และในปีนี้ได้เปิดโอกาสและค้นหานักสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดรุ่นใหม่มองเห็นเทรนด์การทำการตลาดผ่านสื่อวิดีโอเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และกำลังอยู่ในกระแสรวมถึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ จึงทำให้อีซูซุมองถึงโอกาสในการนำการตลาดด้วยViral VDO มาเป็นส่วนไฮไลท์หลักของแผนการตลาดให้กับโครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge ในปีนี้

CRE-AW-Poster-IMCB'14

ISUZU Marketing Brains Challenge 2014เป็นการประกวดแผนการตลาดทางดิจิตอล (Digital Marketing) โดยในส่วนของการสื่อสารการตลาด กำหนดให้ต้องจัดทำคลิปออนไลน์โดยการนำเสนอ Storyboard ภายใต้แนวคิด “Isuzu D-Max X-series ปิกอัพสำหรับคนรุ่นใหม่”ซึ่งในโครงการนี้มีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและสมัครได้ที่ http://www.isuzumarketingbrainschallenge.com/

และ www.facebook.com/ISUZUIMBCPROJECT

2014-09-09_135223

 

รายละเอียดของการสมัคร โครงการISUZU Marketing Brains Challenge 2014

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 3-5 คน สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัด ชั้นปี และคณะ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านโดยผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น

ประเภทของการประกวด

ประกวดแผนการตลาดทางดิจิตอล (Digital Marketing) โดยในส่วนของการสื่อสารการตลาดกำหนดให้ต้องจัดทำคลิปออนไลน์อย่างน้อย 1 คลิปโดยการนำเสนอStoryboard ภายใต้แนวคิด“Isuzu D-Max X-Series ปิกอัพสำหรับคนรุ่นใหม่”โดยสามารถเลือกทำเป็นCommercial Storyboard, Special Scoop, Webisode เป็นต้นโดยสามารถเลือกทำหลายประเภทได้

รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบโดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

1) การคัดเลือกรอบแรก

 1.  ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิก Facebook Fanpage ISUZUIMBCPROJECT และสมัครผ่านทาง MICROSITE www.isuzumarketingbrainschallenge.com เท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องส่งประกวดแผนการตลาดทางดิจิตอล (Digital Marketing) ซึ่งในแผนจะต้องมี Storyboard ของคลิปออนไลน์พร้อมคำอธิบายให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่www.isuzumarketingbrainschallenge.com ซึ่ง Storyboard สามารถเลือกรูปแบบในการจัดทำได้ดังนี้
  1) การวาดภาพ พร้อมระบุคำบรรยายประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของ Storyboard
  2) การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้างภาพ พร้อมระบุคำบรรยายประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของ Storyboard
  3) การใช้ภาพถ่ายจริง พร้อมระบุคำบรรยายประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของ Storyboard
 3. ช่องทางการส่งผลงาน
  1) ทางอีเมล isuzuimbcproject@gmail.com โดยระบุ Subject  “ชื่อทีมและมหาวิทยาลัย”
  2) ทางไปรษณีย์ถึง ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “โครงการ ISUZU Marketing Brains Challenge 2014” พร้อมระบุ “ชื่อทีมและมหาวิทยาลัย” หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

2) การคัดเลือกรอบ 20 ทีม

ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกเหลือ 20 ทีม โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ รวมถึงทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่อีซูซุ เพื่อสัมผัสและได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถปิกอัพ Isuzu D-Max X-Series ทั้งนี้ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ 5,000 บาท เพื่อเข้ามานำเสนอผลงานแผนการตลาดทางดิจิตอล (Digital Marketing) พร้อมนำเสนอStoryboard ด้วยตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

3) รอบชิงชนะเลิศ

ผลงานจาก 20 ทีมสุดท้ายจะถูกคัดเลือก ให้เหลือเพียง 10 ทีม และจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในการผลิตคลิปออนไลน์ ทีมละ 10,000 บาท โดยมีระยะเวลาการผลิตผลงานตามที่บริษัทฯกำหนด และเข้ามานำเสนอผลงานแผนการตลาดทางดิจิตอล (Digital Marketing) พร้อมคลิปออนไลน์ด้วยตนเองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศ

กติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
 2. การตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของโครงการ หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  1) เป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
  2) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 4. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดแต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
 6. ในกรณีที่ผู้สมัครนำเอาเพลง ภาพ และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆมาใช้ในการทำผลงาน ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์  ลิขสิทธิ์  สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 7. นับตั้งแต่ที่ผู้สมัครสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวดแผนการตลาด Isuzu Marketing Brains Challenge 2014 ตลอดจนถึงการส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่า ผู้สมัคร ตกลงปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 40,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร  และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 :  เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 :  เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 30,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล :  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 15,000 บาท

 

เตรียมตัวให้พร้อม! แล้วมารับฟังการอธิบายโจทย์การประกวดแผนการตลาดอย่างละเอียดจากพี่ๆ ทีมงาน ISUZU MARKETING BRAINS CHALLENGE ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ติดตามกิจกรรมและสอบถามได้ที่ Facebook Fan page “ISUZUIMBCPROJECT” โดยส่งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ isuzuimbcproject@gmail.com

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE