ติดอาวุธธุรกิจค้าปลีกครบเครื่องด้วย Omni Channel กสิกรไทยเสิร์ฟ K SME Good to Great ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

  • 7.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

^5C8822AA18AA68E5A695542CB188FC360131A62C153AE3A911^pimgpsh_fullsize_distr

ในยุคที่อะไรๆ ก็มุ่งสู่ออนไลน์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ e-Commerce จะกลายเป็นความหวังของผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะช่วยขยายโอกาสเข้าถึงผู้บริโภค ก็ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจอีกทางหนึ่ง แต่การจะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมากเช่นนี้ อะไรจะทำให้เรามั่นใจว่า กำลังเดินถูกทาง หรือตัดสินใจถูกต้องแล้ว

เรื่องนี้ กสิกรไทย เล็งเห็นเทรนด์ค้าปลีกสู่โลกออนไลน์ จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำอย่าง ETDA, Google (ประเทศไทย) และ LINE@ จัดโครงการ K SME Good to Great เพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกให้จัดการธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel รับกระแสอีคอมเมิร์ซเติบโต พร้อมอัพเดทความรู้และรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ค้าปลีกแข่งเดือด SME ต้องปรับ เพื่อรับโอกาส

เรื่องนี้ คุณสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย อธิบายภาพธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันว่า ค้าปลีกเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ทั้งยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น SME ที่ใช้ช่องทางขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียวจึงประสบปัญหายอดขายและจำนวนลูกค้าลดลง ทำให้ช่องทางออนไลน์มีการแข่งขันสูงขึ้น ขณะเดียวกันการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel ให้ประสบความสำเร็จก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ ทั้งในเรื่องจัดการข้อมูล บริหารสต๊อกสินค้า ช่องทางชำระเงิน การขนส่ง หรือแม้แต่สื่อสารกับผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ

ปั้น K SME Good to Great ตอบโจทย์ลูกค้า SME

ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน K PLUS SHOP ให้เป็นโซลูชั่นทางการเงินที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีรับเงินจากการค้าขายออนไลน์ได้อย่างคล่องตัว และเชื่อมต่อกับพันธมิตร เช่น ระบบบัญชี โลจิสติกส์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงได้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้ารวมทั้งเพิ่มขีดการแข่งขันได้มากขึ้น

จากแนวคิดในการสนับสนุน SME ไทยให้มีศักยภาพมาโดยตลอด เราจึงได้เห็นธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในแวดวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA, บริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท LINE ประเทศไทย จัดโครงการ K SME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจค้าปลีกสามารถบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือ Omni Channel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับรายละเอียดโครงการ K SME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. งานสัมมนา “ค้าปลีกยุคใหม่ ปรับอย่างไรให้อยู่รอด” ให้ความรู้เรื่องเทรนด์ธุรกิจค้าปลีกและกลยุทธ์การปรับตัว รวมถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการธุรกิจ

2. การอบรมเชิงลึก 5 วัน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยคัดเลือกผู้สมัคร 50 ราย เพื่อเข้าร่วมอบรม

3. การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวในการทำตลาดออนไลน์ สำหรับ 5 ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลรายละ 100,000 บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์

2

B2C ไทย มูลค่าสูงสุดในอาเซียน

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDAให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการทำผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) คาดการณ์มูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2560 เติบโต 9.86%  ซึ่งมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2C ของไทยปี 2560 อาจสูงถึง 7.03 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 37.91% ทำให้มูลค่าอีคอมเมิร์ซกลุ่ม B2C ของไทยกลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งการสำรวจในปีที่ผ่านมาก็พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทยขึ้นมาติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็นครั้งแรก สะท้อนการยอมรับการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซมากขึ้น

ค้าปลีกต้องปรับด่วน! เติมทักษะดิจิทัล

คุณณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช Industry Manager Google (ประเทศไทย) กล่าวถึงพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการของคนไทยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการสู่ทิศทางที่พึ่งพาดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลจนถึงการซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้โดยขยายการเข้าถึงลูกค้าบนโลกออนไลน์และฉวยโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมอาจมีข้อจำกัดในการรับรู้ วิธีการซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนสู่ยุค 4.0 และขาดทักษะในการทำตลาดดิจิทัล เช่น การทำเว็บไซต์ ซึ่งเปรียบได้กับการสร้างหน้าร้านบนออนไลน์หรือวัดผลทางธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งโครงการ K SME Good to Great จะช่วยสร้างพื้นฐานความเข้าใจและทักษะเชิงดิจิทัลให้ธุรกิจค้าปลีกที่น่าสนใจ ผ่านคอร์สที่ธนาคารกสิกรไทยออกแบบให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขยายธุรกิจผ่านดิจิทัล และทำให้ธุรกิจค้าปลีกปรับตัวสู่ยุค 4.0 ได้ดีขึ้น

อีคอมเมิร์ซไทยโตขึ้นทุกปี สะท้อนผู้บริโภคพร้อมเดินเข้ายุคออนไลน์

คุณสกุลรัตน์ ตันยงศิริ หัวหน้าธุรกิจ LINE@แสดงความเห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตประมาณ 9-14% ทุกปี แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มเข้าใจและกำลังปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์เต็มตัว กล้าสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์โดยไม่รู้สึกกังวล ทำให้ผู้ประกอบการต้องเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง และต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละรายว่าเป็นแบบไหน ควรสื่อสารอย่างไร ใช้ภาษาแบบไหน หรือช่วงเวลาใดจึงเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ซึ่งปัญหาหลักของผู้ประกอบการในปัจจุบันมี 3 สิ่ง  3 คือ 1) การปิดรับสิ่งใหม่ ทำให้ไม่กล้าเริ่ม หรือทำสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้น,  2) การปรับตัวช้า เพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ และ 3) การมีเงินทุนจำกัด ส่งผลให้กิจการไม่สามารถดำเนินต่อไปหรือต้องหยุดกิจการลง

สำหรับโครงการ K SME Good to Great นอกจากจะให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่แล้ว ยังได้สนับสนุนเครื่องมือและแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น อาทิ POSvision, Sellsuki, Zort และ Shippop ทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน www.ksmegoodtogreat.com


  • 7.4K
  •  
  •  
  •  
  •