เจาะตลาดกลุ่มประเทศ CLMV กับกลยุทธ์ลุยธุรกิจให้สำเร็จด้วยเครือข่ายกรุงศรี

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

Krungsri-CLMV-F

CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) คือ กลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง เป็นกลุ่มประเทศที่มีคนให้ความสนใจเข้าไปลงทุนมากมาย เนื่องจาก CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่มีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูง และที่สำคัญทุกประเทศของกลุ่ม CLMV ยังมี พรมแดนติดกับประเทศไทย ทำให้ผู้ประกอบการไทยมองเห็นถึงความสำคัญที่จะหาลู่ทางทำธุรกิจในกลุ่มประเทศนี้

ล่าสุดมีการจัดสัมมนา “สร้างโอกาส เปิดตลาด CLMV” โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนการเปิดตลาด CLMV นี้ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจในเชิงลึก และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV

งานสัมมนาดังกล่าว ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งถือเป็นงานสำคัญสำหรับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ร่วมงานลักษณะนี้กันบ่อยนัก แต่ทางเราจึง เก็บตกประเด็นความสำคัญและกลยุทธ์การทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศ CLMV ให้ประสบความสำเร็จ จากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากงานสัมมนา “สร้างโอกาส เปิดตลาด CLMV” โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาฝากกันดังนี้

มุมมองตลาด CLMV และการให้คำปรึกษาทางการค้าการลงทุนในต่างประเทศ

Krungsri-CLMV-2

“CLMV มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอด 5 ปีที่ผ่านมาถึง 7% และยังมีจำนวนประชากรรวม 4 ประเทศเกือบ 170 ล้านคนอีกทั้งผู้เข้าไปลงทุนยังจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จึงทำให้มีนักธุรกิจจำนวนมากมองเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษดังกล่าว ซึ่งธนาคารกรุงศรี มีความพร้อมในด้านบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ในแต่ละประเทศรวมถึงสาขาธนาคารกรุงศรีและเครือข่าย MUFG ใน CLMV เพื่อดูแลลูกค้าธนาคาร” — โดย คุณดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจ SME สาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV

Krungsri-CLMV-3

“บีโอไอสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศด้วยการตั้งกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ” เพื่อรับผิดชอบการลงทุนให้เป็นรูปธรรม โดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบวงจรพร้อมทีมที่ปรึกษา รวมถึงการพานักธุรกิจไปสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศต่างๆ” — โดย คุณชลลดา อารีรัชชกุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“ความนิยมสินค้าของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ยังดีอยู่และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่การจะทำตลาดประสบความสำเร็จได้นั้นนักธุรกิจควรต้องลงไปดูพื้นที่ด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมงานแฟร์ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อศึกษาตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคว่าชอบหรือไม่ชอบสินค้าแบบไหน เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า  — โดย คุณบีไยกุมาร ปานเดย์ International Brand Manager บริษัท ซาบิน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

“แนวคิดในการลงทุนให้พิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ ลงทุนอะไร (What) ลงทุนเมื่อไร (When) และลงทุนอย่างไร (How) ซึ่งการลงทุนไม่ได้หมายถึงการสร้างโรงงานเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายถึงการสร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) หรือที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse) ก็ได้” — คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษกองส่งเสริมการลงทุนไทยต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พฤติกรรมผู้บริโภค และข้อกำหนดทางการเงินของแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMV

“กัมพูชามีข้อดีเรื่องกฎเกณฑ์ภาคการเงินที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด ซึ่งเอื้อให้คนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่าย และยังสามารถโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสามารถเปิดบัญชีที่เป็นเงินบาทได้ แต่ก็มีข้อควรระวังตรงที่ยังไม่มีสถาบันประกันเงินฝาก”Mr.Kazuhiro Nishikawa, Chief Representative, BTMU Representative Office in Phnom Penh, Cambodia

Krungsri-CLMV-4

“เราพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจลงทุนในเมียนมาร์ โดยหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลงทุน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ แนวโน้มนโยบายด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราให้มากที่สุด”คุณรมเกียรติ แก้วรัตนอัมพร ผู้จัดการสำนักงานตัวแทนธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประจำกรุงย่างกุ้ง ดร.กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ ผู้จัดการธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขาย่างกุ้ง

Krungsri-CLMV-5

“ลาวได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จึงทำให้ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาของนักธุรกิจไทยมากที่สุด ซึ่งหากนักธุรกิจไทยสนใจเข้าไปลงทุนธนาคารกรุงศรีฯเองก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเพราะให้บริการในลาวมาเป็นเวลา 22 ปีแล้ว”คุณชัชวาล เพิ่มสุขจารุทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สปป ลาว

Krungsri-CLMV-6

“เวียดนามเต็มไปด้วยกฎระเบียบ และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ BTMU มีประวัติศาสตร์ในประเทศเวียดนามมานานกว่า 100 ปี จึงสามารถนำประสบการณ์ที่มียาวนานมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ และยังเป็นพันธมิตรกับ Vietin Bank ธนาคารชั้นนำมีเครือข่ายครอบคลุมในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนได้ไม่ยาก”Mr.Seiichi Terano, Manager, BTMU Hanoi Branch และ Mr.Ly Minh Quang, Senior RM , Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

เราหวังว่า ประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ และมองเห็นถึงช่องทางและโอกาสในการลงทุนกับกลุ่มประเทศ CLMV ต้องขอขอบคุณธนาครกรุงศรีที่จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วถือเป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ทางธนาคารกรุงศรีจัดทำขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ทางธนาคารกรุงศรียังพร้อมเป็นทีมเวิร์คกับลูกค้าธุรกิจ ด้วยการมอบบริการทางการเงินที่ครบวงจรและสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้อีกด้วย

ภาพบรรยากาศจากงานสัมมนา “สร้างโอกาส เปิดตลาด CLMV” โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Krungsri-CLMV-7

Krungsri-CLMV-8


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •