องค์กรนวัตกรรมเริ่มจากพนักงาน! “กรุงศรี คอนซูมเมอร์” ปลุกไฟบุคลากร จาก AI ต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม

  • 6.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

K_1

เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นเทรนด์ความสำเร็จของธุรกิจทั่วโลก ทุกวงการต่างพากันพูดถึงการปรับตัวรับเทคโนโลยี เพื่อก้าวข้ามยุค Digital Disruption แต่…ถ้าองค์กรอยากก้าวไปข้างหน้า ขณะที่บุคลากรยังไม่มีความพร้อม คำว่า “องค์กรแห่งนวัตกรรม” คงยังเป็นเรื่องไกลตัว

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แม้ไม่ใช่บริษัททางเทคโนโลยี แต่ก็มีเป้าหมายชัดเจนในการปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จึงเตรียมพัฒนาทักษะพนักงานให้ก้าวทันยุคดิจิตอลผ่านหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้ร่วมมือกับ สลิงชอท กรุ๊ป ผู้นำด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร ร่วมสนับสนุน Forum ครั้งประวัติศาสตร์ 2018 Thailand Leadership Forum : Human-Robot Partnership ที่เชิญ “โซเฟีย” หุ่นยนต์ตัวแรกซึ่งได้รับสัญชาติพลเมืองซาอุดิอาระเบียตัวแรกของโลก และมีความสามารถเสมือนมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์อื่นใดในโลก มาสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงาน

K_2

งานสัมมนาดังกล่าว ยังได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดร. เดวิด ฮันซัน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท ฮันซัน โรบอติกส์ และมร. คริส ริดเดล นักอนาคตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล มาไขคำตอบในประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ เช่น หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์หรือไม่ องค์กรไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อเปิดรับมุมมองใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและองค์กร หรือแม้แต่การเตรียมพร้อมสู่ยุค AI อย่างมีประสิทธิภาพ

“ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนยุคใหม่มากขึ้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงเตรียมวางรากฐานสู่อนาคต ด้วยการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะให้ทีมงาน รวมทั้งยังปลูกฝังพนักงานให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับงาน 2018 Thailand Leadership Forum: Human-Robot Partnership ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของหุ่นยนต์โซเฟียในประเทศไทย แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจ จึงน่าจะช่วยจุดประกายให้บุคลากรของเราเห็นว่านวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว และอนาคตก็ต้องทำงานร่วมกัน ทำให้ทุกคนอยากพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง” คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันยุคปัญญาประดิษฐ์

K_3

เมื่อถึงยุค “ปัญญาประดิษฐ์”

ทุกวันนี้ เราได้เห็นคำว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสและได้รับความสนใจจากทุกธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มนำแรงงานหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์

“สำหรับองค์กรไทยจำเป็นต้องปรับตัว มองภาพว่าเอไอหรือหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยแบ่งงานมนุษย์ที่ต้องทำซ้ำเดิมเป็นกิจวัตรหรืองานที่เสี่ยงต่อชีวิต หุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาแย่งงานคน แต่จะช่วยให้คนมีเวลาไปทำงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้นำองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เห็นถึงประโยชน์และยอมรับการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ ผู้นำองค์กรยิ่งต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะแห่งอนาคตที่ไม่อาจแทนได้ด้วยหุ่นยนต์” ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด แสดงความคิดเห็นในงานสัมมนา Human-Robot Partnership

K_4

ย้ำภาพ Digital Transformation เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จ

คุณฐากร ปิยะพันธ์ แสดงความเห็นในประเด็นนี้ว่า การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้นั้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานในส่วนที่เป็นขั้นตอนซ้ำๆ ได้ ช่วยประหยัดทรัพยากรและชั่วโมงทำงานของบุคลากรในงานบางประเภทได้ ขณะเดียวกัน บุคลากรขององค์กรก็ต้องเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกฝนทักษะใหม่ที่ต้องใช้ในการทำงาน ส่วนงานที่จำเป็นในอนาคต เทคโนโลยี และแรงงานมนุษย์จะต้องทำงานร่วมกัน ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนต่างๆ

ปรับแนวคิดสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

ความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะแผนกอีกต่อไป ปัจจุบัน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีพนักงานกว่า 5,000 คน กับเป้าหมายก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการอบรมและฝึกฝนพนักงานให้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง

“เป้าหมายของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ คือ การเป็น Data Company ทุกวันนี้ เรามุ่งเน้นการบริหารข้อมูล (Big Data) ทั้งการนำ AI และ Machine Learning รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Chatbot มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาทั้งการบริหารการตลาด และการบริการ แต่ถึงเราจะมีทีม Data Scientist ที่ดูแลเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ แต่การจะขับเคลื่อนองค์กรของเราให้สามารถนำข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทีม CRM, Marketing ไปจนถึงทีม Call Center พนักงานทั้ง 5,000 กว่าคนของเรา ทุกคนต้องเข้าใจและเปิดใจรับนวัตกรรม เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการปรับองค์กร และร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของเรา ถึงจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้“

ถือเป็นการแหวกกลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาองค์กรอย่างสิ้นเชิง เมื่อองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับ บุคลากร ฟันเฟืองที่เป็นพลังและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากกว่าเลือกลงทุนเฉพาะกับเทคโนโลยีเท่านั้น


  • 6.8K
  •  
  •  
  •  
  •