แลคตาซอย นมถั่วเหลืองยอดนิยม คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand Awards 2015-2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lactasoy-1

รางวัล No.1 Brand Thailand Awards 2015-2016 คือ สิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการจนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และ แลคตาซอย สามารถคว้ารางวัลนี้มาครองได้ เป็นสิ่งการันตีว่านี่คือ นมถั่วเหลืองที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อแบรนด์กว่า 1,000 แบรนด์ จากกว่า 100 หมวดสินค้า โดยสอบถามจากกว่า 4,000 กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ

นายกมล ลิขิตกาญจนกุล ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลจาก นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งกล่าวว่า รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจสำคัญที่บอกให้ทีมงานทุกคนรู้ว่า ผู้บริโภคให้การสนับสนุนและไว้วางใจแลคตาซอยมาโดยตลอด

Lactasoy-2

หัวใจสำคัญที่ทำให้แลคตาซอยได้รับรางวัล No.1 Brand Thailand Awards 2015-2016 คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านรสชาติและความปลอดภัย มีราคาจำหน่ายที่เป็นธรรม ประกอบกับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 34 ปี ซึ่งการได้รับรางวัล เป็นเหมือนสัญญาที่แลคตาซอยให้ไว้กับผู้บริโภค ว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาในแนวทางนี้ต่อไป

สำหรับรางวัล No.1 Brand Thailand Awards 2015-2016 จัดทำโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ อ้างอิงจากข้อมูลงานวิจัย T-Cube ของบริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ มีระเบียบวิธีการวิจัยที่เคร่งครัด ทำให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

Lactasoy-3


  •  
  •  
  •  
  •  
  •