เปิดตัว SCB 10X เล็งสร้าง Startup สู่การเป็น Unicorn ชูโมเดล Venture Builder

  • 72
  •  
  •  
  •  
  •  

SCB 10X

หลังจากชื่อของ “เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 1OX)” เป็นที่รู้จักมาระยะเวลาหนึ่ง ในแง่ของหน่วยงานหนึ่งของ SCB ในวันนี้ SCB 10X ถือกำเนิดเป็นตัวเป็นตนอย่างสมบูรณ์กับภาระกิจหน้าที่ในการมองหา Startup ที่มีศักยภาพในการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบการลงทุนออกเป็น 3 รูปแบบ ทั้งการเข้าไปลงทุนร่วมสร้าง (Venture Builder) การเข้าไปร่วมลงทุน (Partnership Venture) และเข้าไปลงทุน (Venture Capital)

สำหรับ SCB 10X ถือเป็นการแตกบริษัทใหม่ในนาม บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ภายใต้การลงทุนของ SCB แบบ 100% โดยเตรียมเดินหน้าสร้างการเติบโตรูปแบบใหม่ (New Growth Engine) ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านภารกิจ “Moonshot Mission” ที่มุ่งเน้นการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

SCB 10X ดูแลธุรกิจด้านเทคโนโลยีธนาคาร

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ชี้ว่า ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Startup หลายๆ ค่ายเริ่มให้บริการและมีอัตราการเติบโตอย่างมาก ซึ่งเป็นที่น่าตกใจมากเมื่อ Grab มีมูลค่าทางธุรกิจถึง 4 แสนล้านบาท แม้จะยังอยู่ในภาวะขาดทุนก็ตามและกำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม Financial ขณะที่ SCB มีลูกค้ากว่า 16 ล้านรายและเป็นฐานลูกค้าดิจิทัลกว่า 10 ล้านคน กลับมีมูลค่าทางธุรกิจเพียง 3 แสนล้านบาท

Dr.Arrak
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB

นั่นจึงทำให้ SCB ต้องเร่งสร้างการหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยเร็ว เพื่อให้ทันกับผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นต่อธนาคาร ที่ผ่านมา SCB ได้ทดลองลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆ จนมีความพร้อมที่จะยกระดับการทดลอง (Experiment) สู่การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential) เช่น การเปิดตัว SCB 1OX จากหน่วยงานหนึ่งในธนาคารสู่การเป็นบริษัทอย่างเต็มตัว

SCB 10X-04

 

โดย SCB 10X จะอยู่ในรูปแบบของ Holding Company ที่จะเข้ามาดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่ม SCB ทั้งหมด เช่น ดิจิทัล เวนเจอร์ส (Digital Ventures), เอสซีบี อบาคัส (SCB Abacus) และมันนิกซ์ (MONIX) รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีที่จะจัดตั้งหรือลงทุนในอนาคต โดยตั้งงบลงทุนรวม 2 หมื่นล้านบาท สำหรับใช้ในระยะเวลา 3 ปี

 

3 รูปแบบการสร้างธุรกิจของ SCB 10X

ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ทั้ง Build, Partnership และ Invest โดยรูปแบบ Build จะเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแห่งแรกในไทย โดยเป็นลักษณะ Venture Builder หรือการลงทุนร่วมสร้าง โดย SCB 10X จะมองหา Tech Startup ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ โดยจะเน้นไปที่เรื่องของธนาคารเป็นหลัก ที่จะเกิดขึ้นได้ โดย SCB 10X จะเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านการเงินเพื่อทดลอง จนไปถึงจุดที่บริษัทสามารถสเกลและระดมทุนจากภายนอกได้

3 Investment

นอกจากนี้ยังร่วมสร้างธุรกิจผ่านการให้การสนับสนุนผู้มีความสามารถ (Talent) การเข้าถึงเทคโนโลยี (Tech Access) การนำเสนอธุรกิจสู่ตลาด (Go-to Market) รวมถึงแชร์เซอร์วิสอื่นๆ เพื่อให้เจ้าของไอเดียสามารถโฟกัสการสร้างธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และถ้าเจ้าของไอเดียหรือผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถสร้างไอเดียจนสำเร็จ ก็จะมีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของบริษัทด้วย โดย SCB 10X จะอยู่ในฐานะ Co-Founder

SCB 10X-01

รูปแบบ Partnership จะเป็นการร่วมลงทุนทางยุทธศาสตร์ และเป็นการร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในลักษณะ Joint Venture รวมถึงการหาโอกาสในการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับ SCB ด้วย และรูปแบบ Invest หรือการลงทุนในบริษัทเทคคอมพานีและสตาร์ทอัพทั่วโลกในลักษณะ Venture Capital (VC) หรือคือการลงทุนที่ช่วยให้บริษัทหรือสตาร์ทอัพเหล่านั้นเติบโตยิ่งขึ้น

 

ไม่หยุดแค่ในไทย แต่ยิ่งใหญ่สู่ Unicorn

ดร.อารักษ์ยังชี้ว่า บริษัท SCB 10X ไม่ได้หวังการแข่งขันภายในประเทศไทย แต่มุ่งหวังสู่การเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการลงทุนร่วมสร้างและการลงทุนดิจิทัลเทคโนโลยีภายใน 5 ปี โดยมุ่งหวังให้สตาร์ทอัพของไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็น Unicorn ระดับโลก นอกจากนี้ SCB 10X จะรับช่วงดูแล Startup ที่มีศักยภาพต่อจาก Digital Venture (DV) หลังจากพัฒนาการเติบโตของ DV ขยายสู่ธุรกิจระดับโลก

SCB 10X-02

 

นอกจากการค้นหาสตาร์ทอัพใหม่ๆ แล้ว SCB 10X ยังมีหน้าที่ดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (DV), บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด และบริษัท มันนิกซ์ จำกัด โดย Digital Venture แตกตัวออกจาก SCB โดยมี SCB เป็นผู้ลงทุนหลัก และให้ไปทำธุรกิจ Blockchain ระดับโลก

SCB 10X-03

ขณะที่ SCB Abacus ก็แตกตัวออกไปจาก SCB โดยมี SCB เป็นผู้ลงทุนหลัก และหันไปทำธุรกิจด้าน AI ที่ใช้ในการทำ Digital Lending ส่วนมันนิกซ์ (Monix) เป็นการร่วมทุน (JV) กับบริษัทจากจีนในนำบริการทางการเงินเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงธุรกรรมทางธนาคาร


  • 72
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา