มุ่งมั่นพัฒนาทีมงานไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง! กุญแจสู่ความสำเร็จตลอด 14 ปีของ “มูบาดาลา ปิโตรเลียม” เพื่อประเทศไทย

  • 1.6K
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

M_1

มูบาดาลา ปิโตรเลียม มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 8 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะบริษัทในเครือของ มูบาดาลา อินเวสเมนท์ คอมพานี ผู้บุกเบิกด้านการลงทุนในระดับโลก ซึ่งถือครองสัดส่วนทางธุรกิจทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลอาบูดาบี มูบาดาลา ปิโตรเลียม มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

พนักงานคือ หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจนับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทของเรา มูบาดาลา ปิโตรเลียม มีการลงทุนทั้งในด้านการดูแลฝึกอบรม และการพัฒนาตามสายงานต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและความรับผิดชอบให้กับพนักงานทุกคนในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีคุณค่า

M_2 M_3

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ซึ่งเริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน เราคือผู้สำรวจ พัฒนา และผลิตแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอ่าวไทย ประกอบด้วยแหล่งผลิตปิโตรเลียม 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งจัสมินและแหล่งบานเย็น แหล่งมโนราห์ และแหล่งนงเยาว์ ในประเทศไทย บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 200 คน ทำงานที่แหล่งผลิตและที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยคนไทยมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานประกอบกับความรู้ความสามารถด้านเทคนิค ทำให้มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ทั้งในส่วนการปฏิบัติงาน รวมไปถึง การสำรวจขุดเจาะ การประเมินผลและการพัฒนา รวมไปถึงการผลิตไฮโดรคาร์บอน ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม

ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก พนักงานของเราคือหัวใจหลักที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับบริษัท ที่สะท้อนผ่านประสบการณ์และการทำงานดังนี้

M_4

คุณอรรัตน์ เอื้ออมรวนิช, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย กล่าวว่า “ดิฉันเข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในขณะนั้น บริษัทเพิ่งจะเริ่มต้นการผลิตปิโตรเลียมที่แหล่งจัสมินและแหล่งบานเย็น จนวันนี้ บริษัทดำเนินการผลิตรวม 3 แหล่ง ที่แหล่งมโนราห์ตั้งแต่เริ่มค้นพบจนพัฒนาเป็นแหล่งผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2557 และตามด้วยแหล่งนงเยาว์ในปี พ.ศ. 2558 จากความมุ่งมั่นในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ ทั้งในภาคส่วนการปฏิบัติงานและภาคธุรกิจ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดิฉันขอขอบคุณที่บริษัทได้มอบโอกาสและยึดมั่นในการให้ความเสมอภาคในการทำงาน พร้อมการวางแผนพัฒนาในสายงาน เพื่อให้ดิฉันได้เติบโตในบริษัทต่อไป”

ดิฉันภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญและการเติบโตของ มูบาดาลา ปิโตรเลียม ในประเทศไทยควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในด้านการลงทุนของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลค่าถึง 5 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐตั้งแต่เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2547 และสร้างงาน สร้างรายได้ จากเม็ดเงินลงทุนภายในประเทศ  ช่วยให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ดิฉันตระหนักดีว่า บทบาทของดิฉันในฐานะพนักงานของบริษัท มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทด้วยการทำงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”

M_5

คุณกฤษณพงศ์ วงศ์สว่าง, รักษาการหัวหน้าส่วนงานซ่อมบำรุง แผนกการผลิต กล่าวว่า “ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำงานกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม ผมต้องการทำงานกับบริษัทที่ผมจะได้เรียนรู้การทำงานพร้อมๆ กับการทำงานที่ช่วยสร้างความแตกต่าง บริษัทมีความคล่องตัวสูง และมีความยืดหยุ่นที่ดี พร้อมการให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีแรกที่ร่วมงานกับบริษัท ผมได้เรียนรู้ที่จะทำงานในหลากหลายหน้าที่ และด้วยโครงสร้างการบริหารและขนาดของแหล่งผลิตต่างๆ ทำให้ผมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมาก วันนี้ ผมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนการปฏิบัติการทั้ง 3 แหล่งด้วยความซื่อตรง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานนั้นมีความปลอดภัยสูงสุด และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของ มูบาดาลา ปิโตรเลียม ยังช่วยสร้างสิ่งดีๆ ให้กับเราในช่วงที่ท้าทาย เช่นเมื่อช่วงวิกฤตราคาน้ำมันในปี พ.ศ.2557 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก ทุกคนทำงานร่วมกันระหว่างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ วัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่งและการวางแผนงานเชิงรุก ทำให้เราสามารถรักษาพนักงาน ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้”

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของมูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย มาจากความร่วมมือของทีมงานหลากหลายประสบการณ์ด้านการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศ และในระดับสากล มูบาดาลา ปิโตรเลียม เป็นสถานที่ทำงานที่คนมีความรู้ความสามารถได้นำทักษะ ประสบการณ์ และนวตกรรมทางความคิดมาปรับใช้ในการทำงานกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต และยังเป็นสถานที่สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะช่วยผลักดันและสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับธุรกิจพลังงานของไทย

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 1.6K
  •  
  •  
  •  
  •