Tesco Lotus เดินเกมรุกปรับโฉม Express และห้างขนาดใหญ่ รองรับสังคมคนเมือง

  • 159
  •  
  •  
  •  
  •  

Lotus-Express

Tesco Lotus ขยับตัวครั้งใหญ่ หลังตลาดและสังคมเมืองเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการปรับโฉมรูปแบบร้าน Tesco Lotus Express พร้อมชูบริการแบบ Omni Channel เชื่อมต่อการซื้อขายออนไลน์ผ่าน Platform ดิจิทัล เสริมทัพด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การช้อปปิ้งและการชำระเงินง่ายขึ้น เดินหน้าเปิดร้าน Tesco Lotus Express รูปแบบใหม่อีก 750 สาขาภายใน 3 ปี

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจบส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค หลายธุรกิจจึงเริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ เนื่องจากการเข้ามาของ e-Commerce ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ที่บ้านผ่านสมาร์ทโฟน แบบไม่ต้องออกจากบ้านมาผจญสภาวะอากาศที่ร้อนและการจราจรติดขัด

Tesco Lotus ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จึงปรับเกมรุกภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ทั้งในด้าน Simplify, Differentiate และ Reach โดยกลยุทธ์ด้าน Simplify จะมีการปรับพื้นที่ห้างขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง พร้อมทั้งเตรียมเปิดร้าน Tesco Lotus Express โฉมใหม่อีก 750 สาขา และเดินตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในสาขาขนาดใหญ่ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การช้อปปิ้งสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เครื่อง Scan You Go  และการสร้างแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์

Express New

ในด้านกลยุทธ์ Differentiate จะเป็นการสร้างความแตกต่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนทั้งในด้าน Product  และ Channel โดยในด้าน Product จะเน้นไปที่การขายอาหารสดที่ส่งตรงจากฟาร์ม รวมไปถึงการนำเสนอสินค้า Tesco Brand ที่มีส่วนช่วยผู้ประกอบการ SME  และในด้านของ Channel  ที่มีการลดพื้นที่ของห้างขนาดใหญ่ พร้อมปรับโฉม Tesco Lotus Express เพื่อให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เหมาะกับสังคมเมือง

และกลยุทธ์ด้าน Reach ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบัน Tesco Lotus Express ในพื้นที่เมืองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,500 สาขา โดยสาขาจำนวนดังกล่าวจะมีการปรับโฉม (Renovate) เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ Tesco Lotus Express แบบใหม่ พร้อมเตรียมแผนขยายสาขาอีกจำนวน 750 สาขาภายใน 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 30 สาขา ส่วนสาขาขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปแล้ว 20 สาขา

Sompong
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร Tesco Lotus

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร Tesco Lotus เห็นว่า สังคมเมืองในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากที่ในปี พ.ศ. 2533 มีเพียง 29.4% ปัจจุบันสังคมเมืองมีถึง 50% และในปี พ.ศ. 2573 คาดว่า สังคมเมืองจะเติบโตอยู่ที่ 58% ของประชากรไทยจะอาศัยอยู่ในเมือการเติบโตของสังคมเมืองทำให้ลูกค้ามองหาความสะดวกสบายและประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดี ในขณะที่คุณภาพและความคุ้มค่าก็ยังคงมีความสำคัญ


  • 159
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE