ช่อง 5 เตรียมพัฒนา Digital News Room

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

news_2สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เปิดเผยว่าได้ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท พัฒนา “Digital News Room” เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาห้องส่งข่าวให้มีความทันสมัย ด้วยระบบดิจิทัล  ทั้งกระบวนการผลิต การจัดเก็บ ข้อมูล และ การรายงานข่าวแบบครบวงจร ช่วยให้การนำเสนอข่าวมีความรวดเร็วทั้งภาพและเสียง ตลอดจนสามารถหาภาพประกอบและสร้างภาพ 3 มิติ

นอกจากนี้ Digital News Room ของช่อง 5 จะใช้ทำงานด้านข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค” หรือ “TGN” เพื่อช่วยให้ภาพลักษณ์ และคุณภาพข่าวของคนไทยทัดเทียมสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศ

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •