บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปีนี้โตแน่นอน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

wai wai click

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในปี 2552 ว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคประหยัดมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนื่องจากราคาจำหน่ายที่ต่ำเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น สะดวกในการปรุง

ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดการณ์ว่า ยอดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปีนี้จะขยายตัวจากปี 2551 ประมาณ 5-6% ขณะที่การส่งออกน่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 5% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างรุนแรง จะทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นที่ต้องการมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการส่งออก ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 19%

อย่างไรก็ตาม ศุนย์วิจัยกสิกรไทย ยังแนะนำให้ผู้ประกอบการจึงควรออกรสชาติใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดปีละ 1-2 รสชาติ หรือปรับปรุงรสชาติเดิมที่จำหน่ายอยู่เพื่อสร้างความแปลกใหม่แก่ผู้บริโภค  เนื่องจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนกรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2552 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,025 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะทดลองเปลี่ยนยี่ห้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถึง 22.8% ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าไม่มากนัก และต้องการทดลองสินค้าใหม่ๆ

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •