บอร์ด OR มีมติแต่งตั้ง ‘ดิษทัต ปันยารชุน’ นั่งแท่น CEO คนใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ว่า ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565  และ การประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ “คุณดิษทัต ปันยารชุน” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ

 

บัดนี้ กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยการนี้ บริษัทจะดำเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง คุณดิษทัต ปันยารชุน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไป

 

แหล่งที่มา

SET


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!
CLOSE
CLOSE