พีแอนด์จีประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้หญิงไทยคนแรก

  • 2.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

P_G_1

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จีประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง นางสาวสิรินพร วัฒนะภราดร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายคนใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงคนแรก และ เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในวาระครบรอบการดำเนินงาน 30 ปีพีแอนด์จีประเทศไทย โดยเธอได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายพอล อัลบาโน ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ฟิลิปปินส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

นางสาวสิรินพร ปัจจุบันอายุ 36 ปี ได้เข้าเริ่มทำงานกับพีแอนด์จีประเทศไทยในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจลูกค้าร้านค้าสะดวกซื้อ (convenience stores) และร้านค้าขายปลีกในรูปแบบการขายส่ง (Cash & Carry stores) ตลอด 12 ปีกับการทำงานร่วมกับพีแอนดืจีประเทศไทย นางสาวสิรินพรถือเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ผ่านงานบริหารการขาย วางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์สินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของพีแอนด์จี ภายใต้สายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้ามาโดยตลอด

“การเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และท้าทายในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เติบโตและก้าวขึ้นมาป็นผู้นำในองค์กรระดับสากล” นางสาวสิรินพร กล่าว

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ให้ความเคารพในความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศ โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างทัดเทียมกันทั้งพนักงานหญิงและชาย และจัดให้มีสภาพแวดล้อม โปรแกรมต่างๆ เพื่อเอื้อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เต็มกำลังความสามารถโดยไม่ได้แบ่งแยกทั้งเพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือศาสนา


  • 2.5K
  •  
  •  
  •  
  •