พาชม ‘TCDC COMMONS’ ห้องสมุดด้านการออกแบบการสื่อสารที่ครบครันแห่งแรกของไทย เปิดให้บริการแล้วที่ ‘Ideo Q จุฬาฯ-สามย่าน’

  • 359
  •  
  •  
  •  
  •  

dsc_6369

บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจวิถีของความสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC” ที่เปิดดำเนินการมากว่า 11 ปี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เป็นระยะ ซึ่งในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา TCDC มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะขยายสาขาไปที่เชียงใหม่ เตรียมย้ายสาขาใหญ่จาก เอ็มโพเรียม ไปที่อาคารไปรษณีย์กลางย่านเจริญกรุง หรือสาขาใหม่ที่เตรียมจะเปิดบริการที่ขอนแก่นและสงขลา

ล่าสุด TCDC จับมือกับภาคเอกชน ANANDA DEVELOPMENT (บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ลงทุนงบ 50 ล้านบาท เนรมิต ‘TCDC COMMONS’ บนพื้นที่ขนาด 351 ตรม. ณ โครงการ Ideo Q จุฬา-สามย่าน ใกล้ MRT สามย่าน เป็นพื้นที่ปะทะของความคิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดียดีๆไม่รู้จบ โดยเปิดเป็น public space ให้บริการสื่อความรู้ด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication design library) ครอบคลุม 21 สาขางานออกแบบ (อธิบายแต่ละสาขาไว้ด้านล่างของบทความ) และยังมีพื้นที่สำหรับทำงานร่วมกันเป็นสัดส่วน (Co-working space) ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ที่เปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี

 

dsc_6367

 

การดำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบของ TCDC แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ

1.กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ mini TCDC และ TCDC Chiang Mai  พื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของ TCDC ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาค

2. กลุ่มเนื้อหา ได้แก่  คิด และ TCDC CONNECT  นิตยสารและเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

3. กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ เทศกาล ปล่อยแสง งานแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ และงานสัมมนาประจำปี Creativities Unfold

 

สำหรับ TCDC COMMONS ที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้เป็นแบรนด์ในกลุ่มพื้นที่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ TCDC แต่เป็นแบรนด์เฉพาะที่เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน แตกต่างจาก mini TCDC ที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ TCDC Chiang Mai ที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบของ TCDC

 

ความน่าสนใจของ ‘TCDC COMMONS’ คือ เป็นโมเดลที่คิดมาเพื่อสังคมโดยไม่จำกัดการร่วมมือกับเอกชนเพียงรายใดรายหนึ่ง แต่องค์กรเอกชนรายอื่นก็สามารถร่วมมือกับ TCDC และนำโมเดลนี้ไปสร้าง ‘TCDC COMMONS’ ในชุมชนอื่นๆได้  เสมือนเป็นการตอบแทนสังคม หรือทำ CSR ที่มีความยั่งยืน โดยนำร่องเจ้าแรกคือ ‘อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์’ บริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่โดดเด่นเรื่องการนำแนวคิดด้าน Creative & Design  มาสร้างที่พักอาศัย ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญา ‘Urban Living Solutions’ สำหรับผู้พักอาศัยและสังคมโดยรวม

 

โดย ‘อนันดา’ นั้นมุ่งมั่นที่จะสร้าง ECO System ให้เกิดขึ้นรอบๆ ‘TCDC COMMONS’ เพื่อสร้างสิ่งดีๆกลับคืนสู่ชุมชนใกล้เคียง และผู้พักอาศัย สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นคือ Social Impact เพราะ ‘TCDC COMMONS’ (Communication design library) คือแหล่งกำเนิดความรู้ที่ครอบคลุม 21 สาขาการออกแบบการสื่อสาร ซึ่งคุณสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ  ‘TCDC COMMONS’ เป็นสถานที่ปลูกปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่คนในสังคม พัฒนาเมืองด้วยแหล่งความรู้ที่มีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าต้องเป็น public space ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เสมือนเป็นการสร้าง Soft infrastucture ให้แก่ชุมชนต่างๆในประเทศไทย เปลี่ยนบรรยากาศเมืองให้คุกรุ่นด้วยแหล่งบ่มเพาะปัญญาที่ช่วยนำพาสังคมไปในทิศทางที่เจริญก้าวหน้า

 

dsc_6363

 

 

 แน่นอนว่าต้องเป็น public space ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เสมือนเป็นการสร้าง Soft infrastucture ให้แก่ชุมชนต่างๆในประเทศไทย เปลี่ยนบรรยากาศเมืองให้คุกรุ่นด้วยแหล่งบ่มเพาะปัญญาที่ช่วยนำพาสังคมไปในทิศทางที่เจริญก้าวหน้า

 

ทำไมต้อง Communication Design Library

จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมออกแบบของไทย และจำนวนนักออกแบบในสาขาประเภทต่างๆ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการของ TCDC พบว่า สาขาการออกแบบการสื่อสาร ( Communication Design) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  ผลงานของนักออกแบบในสาขานี้สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีสถิติการใช้งานที่ TCDC สูงที่สุดและมีแนวโน้มความต้องการใช้มากขึ้นในอนาคต  จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสารแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

21 สาขาของการออกแบบการสื่อสาร

Advertising:  การโฆษณาเสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ เพื่อให้ เข้าถึงลูกค้าจํานวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ว

Ambient media:  สื่อแฝงในบรรยากาศ เป็นสื่อนอกเหนือจากสื่อที่เคยมีมาอย่างเช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสื่อแฝง ได้แก่ ข้อความที่ติดอยู่หลังบัตรจอดรถ

Animation:  การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยนำภาพมาร้อยเป็นเรื่องราวสำหรับการสื่อสาร โฆษณา และภาพยนตร์

Art direction:   การกำหนดแนวทางเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบที่สามารถสื่อสารและยังมีความสวยงาม

Brand management:  การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อด้วยการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอและสื่อสารคุณภาพของสินค้าไปยังผู้บริโภค

Content strategy:  การกำหนดเนื้อหาที่ทั้งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสนับสนุนแบรนด์

Copywriting:  การเขียนข้อความหรือคำพูดในโฆษณา เพื่อการโฆษณา การตลาด

Creative directing: การคิด ออกแบบ และนำเสนอแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา

Editing:  การตรวจแก้ ปรับเปลี่ยนข้อมูล ข้อความ หรือภาพ เช่น ต่อเติม ตัดทอน เรียงใหม่เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Information architecture:   การจัดวางโครงสร้างข้อมูลในเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

Information graphics:  การใช้งานกราฟฟิกมาจัดแสดงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทางสถิติ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

Instructional design: การออกแบบการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอนอย่างเป็นระบบ

Illustration: การวาดภาพประกอบเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Logo & Identity Design:  การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ และแนวคิดของสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

Marketing communications: การสื่อสารการตลาด การสื่อความหมายกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค

Printing & Packaging: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Signage design: การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนมากใช้ในการบอกสถานที่หรือทิศทาง

Typography: การออกแบบตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ รวมถึงการจัดตัวเรียง และผลงานการพิมพ์อันเนื่องมาจากตัวพิมพ์

Visual identity design:  การออกแบบภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าหรือแบรนด์

Visualization:  การสร้างภาพ แผนผัง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการสื่อสารแทนข้อความ

Web design: การออกแบบเว็บไซต์

 

‘สาขาการออกแบบการสื่อสาร ( Communication Design) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  ผลงานของนักออกแบบในสาขานี้สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ’

 

8l1a1025

 

8l1a1037

8l1a1055

8l1a1148re

8l1a0963

8l1a1008

8l1a1186

8l1a0977

 

บุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้บริการครั้งแรกได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ

TCDC Commons อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน ชั้น 3

หากเดินทางมาด้วย รถไฟใต้ดิน MRT ให้ลงสถานีสามย่าน และออกทางออกตรงวัดหัวลำโพง

เดินข้ามแยกมานิดเดียวจะเจออาคาร IDEO Q

https://www.facebook.com/tcdccommons 

Source: Copyright © MarketingOops.com


  • 359
  •  
  •  
  •  
  •