เปิดเคสความสำเร็จ ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’ โซลูชันคลาวด์อัจฉริยะ รับเทรนด์ Industry 4.0 ผ่านกรณีศึกษา Foxconn Industrial Internet

  • 8.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ในโลกยุค Digital transformation เรื่องของเทคโนโลยีได้เข้ามามีความสำคัญอย่างมากในทุกๆ ธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ตอนนี้ต่างเดินหน้าปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ เทคโนโลยีคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็น การประมวลและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการคลาวด์ (Cloud Computing) หรือ ระบบ AI เช่น การนำหุ่นยนต์อัตโนมัติมาเป็นผู้ช่วยในสายการผลิต เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีคลาวด์ จะยิ่งมีบทบาทสำคัญ และถูกนำมาใช้มากขึ้นในการอำนวยความสะดวก ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งให้พร้อมแข่งขันในยุค Industry 4.0 นี้

 

 

มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้มุมมองเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยว่า “อุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก การเตรียมความพร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งระบบการผลิตอัจฉริยะ หรือ Smart Manufacturing ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เทคโนโลยีคลาวด์และ AI  เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับระบบการผลิตภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing ซึ่งเทนเซ็นต์ คลาวด์ เห็นถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตของไทย และพร้อมผลักดันให้ทุกองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

 

ทำความรู้จัก ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’

 

“เทนเซ็นต์ คลาวด์” เป็นบริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชันคลาวด์ระดับโลกจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง “เทนเซ็นต์” ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้บริการกับองค์กรชั้นนำต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ ‘บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด’ ผู้นำด้านการให้บริการเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมแบบครบวงจร ทั้งข่าวสาร (Sanook.com) – เพลง (JOOX) – หนัง/ซีรีส์ (WeTV) – เกม (PUBG MOBILE) และ การ์ตูน (WeComics) รวมถึงให้บริการ และโซลูชันเทคโนโลยี ระดับโลกอย่าง เทนเซ็นต์ คลาวด์ ที่รองรับความต้องการของผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม

สำหรับจุดเด่นของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ก็คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลอันแข็งแกร่งของเทนเซ็นต์ ทำให้สามารถผสานการทำงานระบบปฎิบัติการคลาวด์ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Internet of Things (IoT) ความปลอดภัย และเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ เข้ากับบริบทการทำงานของธุรกิจเพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญ คือ การมีทีมสนับสนุน ที่ให้บริการและคำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศ รวมไปถึงมีศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ที่ตั้งอยู่ในไทย ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง เมื่อร่วมกับการเป็นโซลูชันที่ชาญฉลาดและครบวงจรนี่เอง ทำให้เทนเซ็นต์ คลาวด์ สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม (Smart Enterprise) ไม่ว่าจะเป็น การเงิน การศึกษา การแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก ขนส่ง พลังงาน และวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

 

ความสำเร็จจากกรณีศึกษา Foxconn Industrial Internet

 

เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เราขอยกตัวอย่างความสำเร็จของ ‘Foxconn Industrial Internet ’ หรือ FII ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้ผู้รับจ้างผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ให้บริการออกแบบและผลิตชั้นนำระดับมืออาชีพ ที่ได้นำเทคโนโลยีและโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะจากเทนเซ็นต์ คลาวด์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 

 

เทนเซ็นต์ คลาวด์ และ FII ได้เริ่มนำบริการโซลูชันคลาวด์แบบ end-to-end มาใช้ในการสร้าง และปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (Industrial Internet) ที่เชื่อมต่อเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานเข้ากับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และพนักงาน ให้สามารถสื่อสาร และส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบบุคคลต่อบุคคล (person-to-person) บุคคลต่อเครื่องจักร (person-to-machine) และเครื่องจักรต่อเครื่องจักร (machine-to-machine)

รวมถึง FII ยังได้นำกลยุทธ์ ‘Smart Manufacturing + Industrial Internet’ มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และระบบควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติเข้ามาปรับใช้ร่วมกัน โดยโรงงาน และสายการผลิตส่วนใหญ่ของ FII ได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ และการทำงานของหลายโรงงานเป็นแบบ ‘Light-off ที่ใช้หุ่นยนต์ในการทำงานแบบเต็มระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมมาใช้ควบคู่ไปกับระบบปฏิบัติการคลาวด์จาก เทนเซ็นต์ คลาวด์ ช่วยให้ FII สามารถลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงคุณภาพการผลิต และลดการใช้พลังงาน ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล และการผลิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้น ทางเทนเซ็นต์ คลาวด์ และ FII ยังได้ร่วมมือกันนำกลยุทธ์ด้านการผลิตของ FII มาพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยแพลตฟอร์ม FII Cloud (Foxconn Industrial Cloud Platform) เป็นการผสานการทำงานระหว่างเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติการกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศน์ เพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อการสื่อสารที่มีความปลอดภัยระหว่างโรงงานผลิต และ FII Cloud ด้วยการใช้ระบบนิเวศด้านอินเทอร์เน็ต จากเทนเซ็นต์ (Tencent Internet Ecosystem)

 

 

ความร่วมมือดังกล่าวทาง FII ได้ปรับใช้ส่วนประกอบ และแอปพลิเคชันหลายรายการบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยี BEACON บนระบบของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ซึ่งช่วยให้ การเข้าถึงระบบของโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันนั้นสามารถทำได้จริงอย่างราบรื่น และทำได้แบบไร้รอยต่อ

“ด้วยโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคการผลิตสามารถปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวทิ้งท้าย


  • 8.1K
  •  
  •  
  •  
  •