ธนาคารธนชาตผลการดำเนินงานเด่น สินเชื่อเติบโต กำไรนิวไฮ

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

TBANK12

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 โดยสินเชื่อขยายตัวที่ 3% กำไรสุทธินิวไฮอยู่ที่ 13,810 ล้านบาท หรือ เติบโต 11% จากปีก่อน อันเป็นผลสำเร็จจากการมุ่งเน้นการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า (Main Bank) อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความมีประสิทธิภาพในการเติบโตธุรกิจหลักของธนาคาร

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปี 2560 สินเชื่อของธนาคารได้ปรับเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อถึง 7% ในขณะที่กำไรสุทธิของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 มีจำนวน 13,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน และเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนหรือ 12 ไตรมาสติดต่อกัน และจากความสามารถในการรักษาคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ NPL Ratio ของ ธนาคารและบริษัทย่อยใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ที่ 2.3% ท่ามกลางการเติบโตของสินเชื่อส่วนเงินกองทุนของธนาคารยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.8% จาก 13.3% เมื่อสิ้นปีก่อน และมีเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ที่ 18.9%”

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จของธนาคารเกิดจากการให้ความสำคัญในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) การมุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพในทุกๆ ช่องทาง รวมถึงการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิตอลนี้ สำหรับในปี 2561 ธนาคารจะมุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์ด้วย การเพิ่มฐานจำนวนลูกค้า และขยายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์การให้ความสำคัญกับลูกค้า ผนวกกับการเติบโตของธุรกิจหลักของธนาคาร จะส่งผลให้ธนาคารสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโต และสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น”


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •